ПЛАН РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ НА 2015 РІК

ВСТУП

У 2014-15 навчальному році у районі повністю збережена мережа закладів освіти. У 14 загальноосвітніх навчальних закладах денною формою навчання охоплено 2054 учнів ( в 2013 році 2075 учнів).

У дошкільних закладах району діють 35 дошкільних груп, з них 1 відкрито 1 вересня 2014 року у Золотобалківському ДНЗ (17 дітей).

Дошкільною освітою, за проектом мережі, станом на 1 вересня, охоплено 781 дитину( 2013 рік-779 дітей), з них 744 – відвідують ДНЗ, 8 з них – короткотривалого перебування, 37 дошкільників охоплено соціально-педагогічним патронатом, по місту – 25, по селу – 12.

Розпочато роботу по відкриттю груп з короткотривалим перебуванням дітей. Відділом освіти видано наказ № 99 від 22.08.2014 року «Про забезпечення умов для навчання і виховання дітей шляхом створення груп з короткотривалим перебуванням дітей». Завідувачами ДНЗ здійснюється моніторинг сімей дошкільнят, які перебувають в складних життєвих обставинах. Створюються умови для навчання і виховання дітей шляхом залучення їх для короткотривалого перебування у звичайні дошкільні групи. Таких дітей поки що 8 (Біляївка – 5, Нововоскресенське – 2, Гаврилівка – 1).

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07 травня 2007 року № 1/9-263 стосовно обліку дітей дошкільного віку у районі налічується 1299 дітей віком від 0 до 6-7 років (фактично проживають), із них по місту – 463 дошкільники, по селу – 836.

Суспільним дошкільним вихованням охоплено 60% дітей (від 0 до 6-7 років), порівняно з минулим навчальним роком цей показник є сталим, але недостатнім, так як завдання стоїть 85%.

Майбутніх першокласників у районі 214,(у 2013році 185) по місту – 86, по селу – 128 (дошкільною освітою охоплені 100%, з них 12 охоплені соціально-педагогічним патронатом, по місту – 7, по селу – 5).

Дошкільні заклади знаходяться на балансі сільських та селищної рад і фінансуються згідно з кошторисом. Середня вартість утримання однієї дитини становить 9624,85грн., по місту – 9076,43 грн., по селу – 10108,30 грн. (з урахуванням загального та спеціального фонду).

Із 162 колишніх одинадцятикласників продовжують навчання 162 (100%) ( в минулому році 98,6%) чоловік: у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації – 125 (77,6%), у ПТНЗ – 35 (22,4%).

Серед 231 випускників 9-их класів 178 (77%) продовжують навчання у школах району. Відповідно 22,5 %, а це 52 особи, продовжують навчання у ПТУ та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

332 учнів старшої школи, що становить 100% охоплені профільним навчанням . У 2014-15 навчальному році найбільше старшокласників обрало профіль української філології (93 старшокласників із 7 шкіл району). За програмами правового профілю навчаються 32 учні, спортивного – 19, художньо-естетичного – 26, хіміко-технологічного – 9, географічного – 7, історичного – 10, екологічного – 5.

За підсумками оздоровчої кампанії 2014 року з 01 червня по серпень відділом освіти забезпечено послугами відпочинку та оздоровлення 563 учня (в 2013 році 1218 учнів)

Фінансування оздоровчої кампанії 2014 року склало 572,5 тис. грн. в т.ч. з місцевого бюджету на відпочинок і оздоровлення виділено – 408,8 тис. грн.. залучені кошти 163,7 тис. грн...

У 2014-2015 н. р для 18 дошкільнят, 167 учнів та 14 педагогів (в порівняння з минулим роком 15 дошкільнят, 147 учнів та 12педагогів) із 7 населених пунктів, які перебувають за межами пішохідної доступності організовано перевезення до місць навчання та у зворотному напрямку. Усього використовується сім власних транспортних засобів.

Видатки на здійснення перевезення дітей до місць навчання і в зворотному напрямку за 2014 року становлять 309,6 тис. грн.

Усі загальноосвітні навчальні заклади мають приміщення їдалень та обідні зали, в яких створені умови для організації гарячого харчування вихованців і школярів 1-11 класів. У всіх загальноосвітніх закладах району організовано харчування для 1395 школярів, що становить 76% ( 2013 рік 82%).

У районі забезпечується виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» та статті 5 Закону України «Про охорону дитинства». Безоплатними обідами забезпечено 745 дітей із числа учнів 1-4 класів, 174 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених сімей.

Вартість харчування для дітей від 6 до 10 років – 5 грн., від 10 до 16 років – 5 грн. 50 коп.

Продовольча сировина та продукти харчування надходять до навчальних закладів із супровідними документами, які свідчать про їх якість і походження. Норми харчування виконуються на 68% для учнів від 6 до 10 років, на 64,5 відсотки – від 10 до 16 років

Усі педагогічні працівники закладів, працівники харчоблоку відповідно до діючого законодавства, згідно з графіком ЦРЛ пройшли обов’язкові профілактичні огляди. Санітарні книжки всіх працівників з відповідно оформленим допуском до роботи зберігаються у медичних сестер.

Відповідно до графіку, бригадою лікарів ЦРЛ у складі педіатра, невролога (психолога), хірурга, ЛОРа, окуліста, у присутності батьків проводились медичні огляди учнів загальноосвітніх закладів.

Результат обстеження учнів загальноосвітніх закладів становить основна група – 1277, підготовча – 500, спеціальна – 65, звільнені від фізкультури – 21. Учні Любимівського загальноосвітнього закладу медичного обстеження не пройшли.

В ході обстеження зроблено аналіз захворюваності дітей. Виявлено патології: зору – 75, слуху – 6, ендокринної системи – 15, шлунку – 180, опорно-рухового апарату – 22, сечостатевої системи – 7, серцево-судинні – 85, ЛОР – 2, крові – 1, тяжкі порушення мови – 3, затримка психічного розвитку.

Медичне обслуговування у освітніх закладах району здійснюють 24 медичних працівники, що становить 100% від загальної потреби.

Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу здійснюють 9 психологів і 10 соціальних педагогів.

Курсовою перепідготовкою при Херсонській академії неперервної освіти педагогічних працівників охоплено 50 осіб, що становить 99 % від річного плану.

За звітний період на базі освітніх установ пройшло 22 семінара-практикума з використанням інтерактивних технологій.

У районі реалізується пілотний проект «КУРС Школа» та «Курс: Дошкілля», що працює з використанням сучасних клієнт –серверних технологій та надає можливості ведення баз кадрового складу, списку дітей, забезпечує доступ до архіву кадрового складу та випускників, ведення баз даних шкільних приміщень, складання навчальних робочих планів, формування навантажень учнів, формування навантажень учителів, автоматичне формування та друк звітів, тарифікація, облік занять з учнями за індивідуальними планами.

За пріоритетними напрямками працюють 6 дошкільних закладів: Нововоронцовський д/з №1 – фізкультурно-оздоровчий, гуманітарний, художньо-естетичний; Нововоронцовський д/з №2 – еколого-природничий; Осокорівський – художньо-естетичний; Любимівський – художньо-естетичний, Гаврилівський – народознавчий, Дудчанський – музичний.

У новому навчальному році банк даних педагогічних працівників поповнився за рахунок прибуття 13 молодих спеціалістів(2013 рік 9 спеціалістів.), троє випускників скористалися цільовими направленнями для вступу у педагогічні ВУЗи.

Оновлення педагогічного потенціалу району відбувається за рахунок видачі направлень випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які по закінченню навчань у вищих навчальних закладах повинні повернутись працювати у загальноосвітні навчальні заклади та проживати у своїй рідній місцевості.

Усі ЗНЗ району мають комп’ютерні комплекси та доступ до мережі Інтернет. 14 шкіл мають мультимедійні комплекси.

У Нововоронцовському ДНЗ № 1, № 2 та школах-сад створено WEB-сайти, де колективи розміщують свої напрацювання.

Позашкільною освітою у районі охоплено 2518 дітей (122%) (2013 рік 2323 дітей 112%)із них у РЦДТ та ДЮСШ – 992 особи - 48% від загальної кількості учнів району.1526 дітей виховуються у 111 гуртках загальноосвітніх навчальних закладів району, що становить 74%.

В КЗ «Нововоронцовський РЦДТ», працює науково-дослідницька робота, де діє районне відділення МАН. Роботу МАН організовує КЗ «Нововоронцовський РЦДТ», надає методичну допомогу, проводить консультації щодо написання, оформлення науково-дослідницьких робіт. В районному відділенні МАН в 2013 – 2014 н. р. налічувалося 52 члени (в 2011 – 2012 н. р. – 51 учень, 2012 – 2013 н. р. – 52 учні). На І етапі конкурсу-захисту були представлені 28 робіт з 10 шкіл району, 5 науково-дослідницьких учнівських робіт були представлені на ІІ етапі конкусу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (2012 – 2013 н. р – 6 робіт). Роботи Кіяк Наталії, учениці Осокорівської ЗОШ (керівник Бережна З. М), секція «Етнологія» та Іванів Олени, учениці Дудчанського ЗООСШП (керівник Булгакова М. М.), секція «Англійська мова» посіли ІІІ місце.

В обласному конкурсі шкільних музеїв робота музейного колективу Дудчанського ЗООСШП стала лауреатом. На обласний етап експедиції «Священна пам'ять війни» були направлені роботи краєзнавців-пошуковців Нововоронцовської ЗОШ №2, Любимівської ЗОШ, Хрещенівської ЗОШ та Петропавлівського НВК-д/з. Робота Силютіна Івана, учня Любимівської ЗОШ (керівник Силютіна І. Ф.) посіла 2 місце у номінації «Пошуково-краєзнавче дослідження»

В обласному етапі Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина - Україна» ІІІ місце за напрямом «З попелу забуття» посіла Джамілова Каміла, учениця Любимівської ЗОШ (керівник Силютіна І. Ф.) та ІІІ місце за напрямом «Географія рідного краю» посів Лапінський Сергій, учень Хрещенівської ЗОШ (керівник Щербак С. С.)

Також результативно спрацював у цьому навчальному році комунальний заклад «Нововоронцовська дитячо – юнацька спортивна школа». Тренерами – викладачами за рік підготовлено 82 спортсмени – розрядники. Особливих успіхів досягло відділення баскетболу. Переможними для юних спортсменок стали зустрічі із суперниками на турнірах у Марганці, Зеленодольську, районній спартакіаді, зональних змаганнях УІІ ігор молоді Херсонщини, зональних та фінальних змаганнях обласної баскетбольної ліги 3*3.

Гідно виступила команда і у Всеукраїнському фіналі шкільної баскетбольної ліги 3*3 в м. Києві, захищаючи честь області. За останнє десятиріччя у змаганнях такого рівня команда ДЮСШ вперше брала участь. До її складу ввійшли Безверха Уляна, Бриж Вікторія, Дунська Анастасія, Чорноморець Влада. Ми глибоко вдячні самовідданій роботі молодого тренера Широкого Артема Сергійовича.

Стабільність у роботі відділення волейболу реалізувалась у досягненнях. Для офіційних ігор першості Херсонщини сформувалася сильна команда дівчат, яка в результаті стала бронзовим призером обласної спартакіади школярів, а також посіла ІУ місце в УІІ молодіжних іграх області. Вперше вагомий здобуток одержали юнаки (тренер Лемешов Юрій Борисович). Багаторічна праця тренера втілилася у прекрасній перемозі над командою господарів м. Каховка та ІІІ місці УІІ літніх іграх молоді Херсонщини.

13 грудня 2014 року на базі Нововоронцовської загальноосвітньої школи №1 відбувся ІІ етап Всеукраїнський учнівських олімпіад з основ наук. 127 учнів із 12 загальноосвітніх закладів району (крім Петропавлівського та Миролюбівського НВК) із 11 предметів (української мови та літератури, математики, фізики, астрономії, інформатики, біології, географії, екології, хімії, історії, іноземної мови) змагалися за право називатися найрозумнішими.

13 учнів із 7 предметів журі визнало переможцями:

Із загальної кількості переможців – 13, у минулому році – 41. І місце посів 1 учасник Дикуха Максим, учень 10 класу Новоолександрівської ш/с, базова дисципліна – історія. Для порівняння у минулому році ми мали – 6 абсолютних переможців.

ІІ місце вибороли 4 учасники, 2013 рік – 15, і відповідно ІІІ місце – 8 проти 20 у минулому році.

За результатами ІІ районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у загальному заліку посіли:

І місце - Нововоронцовська ЗОШ №1 (4 місце у 2013-2014 н.р.);

ІІ місце – Новоолександрівська ш/с (2 місце у 2013-2014 н.р.)

ІІІ місце – Дудчанське ЗОСШП (1 місце у 2013-2014 н.р.)

28 листопада на базі Нововоронцовської ЗОШ №1 у районі проведено І та ІІ етапи ХУ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

У І етапі взяло участь 282 учні, з яких 42 стали абсолютними переможцями, у ІІ етапі – 31 учасник, 13 стали переможцями. На жаль лише одна учасниця Феськів Єлизавета, учениця 11 класу, Нововоронцовської ЗОШ №2 (вчитель Маменчук Т.О.) посіла перше місце, ІІ місце – 4 учасники та ІІІ – 8. У загальнокомандному рейтингу переможцями стали

І місце – Нововоронцовська ЗОШ №2 (2013 рік – 1 місце);

ІІ місце – Дудчанське ЗОСШП (2013 – 3);

ІІІ місце – Нововоронцовська ЗОШ №1 (2013 рік – 2 місце).

15 листопада на базі Нововоронцовської ЗОШ №2 26 учасників взяли участь у ІІ етапі У Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. 3 учасників посіли 1 місце, 3 учнів – ІІ місце, 6 – ІІІ місце.

За результатами Конкурсу у загальному заліку посіли:

І місце – Нововоронцовська ЗОШ №2 (2013 рік – 1 місце);

ІІ місце – Новоолександрівська ш/с та Дудчанське ЗОСШП (2013 рік – 3 місце (Новоолександрівська ш/с), 2 місце (Дудчанське ЗОСШП);

ІІІ місце – Петропавлівський НВК (2013 рік – 1 місце).

Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України, проводилося з 14-ти навчальних предметів. У зовнішньому незалежному оцінюванні взяли участь 124 випускника 2014 року (для всіх них ЗНО з української мови та літератури було обов’язковим). Далі розподіл по предметам становив:

- Історія України – 65 учнів (52,4%);

- Математика – 66 (53%);

- Фізика -14 (11%);

- Хімія – 23 (19%);

- Біологія – 78 (63%);

- Географія – 23 (19%);

- Англійська мова – 21 (17%);

- Російська мова – 1(0,8%);

- Всесвітня історія – 6(5%);

- Світова література – 5 (4%).

Аналіз результатів ЗНО – 2014, зроблений фахівцями Українського центру оцінювання якості освіти, свідчить про недостатній рівень підготовки випускників 2014 року щодо складання тестів. Тому одним із першочергових завдань для педагогів є ретельний аналіз викладання предметів, перегляд форм і методів підготовки учнів, проведення роз’яснювальної роботи серед випускників щодо важливості правильного вибору предметів для тестування, об’єктивності оцінки своїх знань і можливостей.

З метою підготовки навчальних закладів району до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період відділом освіти розроблені конкретні заходи з підготовки навчальних закладів до початку нового навчального року та їх стабільної роботи в опалювальному сезоні 2014-2015 року (наказ від 28.04.2014 року №63).

Відповідно до розпорядження голови Нововоронцовської районної державної адміністрації від 28 серпня 2014 року №224 «Про підготовку закладів освіти району до нового 2014/15 навчального року та опалювального сезону» в навчальних закладах проводилася цілеспрямована робота щодо створення необхідних умов навчання, забезпечення належного функціонування закладів освіти проведення обстеження й випробовування інженерних мереж, об’єктів навчальних установ району. Також здійснено профілактичні роботи з підвищення тепловіддачі систем опалення навчальних закладів. Всього витрачено:

бюджетних коштів – 228,555 тис.грн.:

- із них на поточні ремонтні роботи класних кімнат, коридорів, їдалень, спортзалів та ін. в ЗНЗ району – 16,51 тис.грн.

- поточні ремонти ігрових кімнат, кімнат відпочинку, харчоблоків та ін. дошкільних навчальних закладів – 0,5 тис.грн.

Більша частина коштів спрямовані на проведення ремонтних робіт, пов’язаних з підготовкою систем опалення, роботи котелень, ремонту та заміни котлів, заміни вікон на енергозберігаючі:

Золотобалківський ДНЗ заміна 8 вікон – 17,5 тис.грн.

Михайлівський ДНЗ заміна 8 вікон – 30,0 тис.грн.

Нововоронцовський ДНЗ №2 заміна 2 котлів – 23,105 тис.грн.

заміна 12 вікон – 50,19 тис.грн.

Нововоскресенська ЗОШ придбання 1 котла – 61,8 тис.грн.

КЗ «Нововоронцовська ДЮСШ» придбання 2 котлів – 20,0 тис.грн.

Нововоронцовський ДНЗ пральна машина 5,0 тис.грн.

Нововоронцовський ДНЗ ноутбук 3,95 тис.грн.

залучених коштів – 171,415 тис.грн. :

поточні ремонтні роботи класних кімнат, коридорів, їдалень, спортзалів та ін. в ЗНЗ району – 88,4 тис.грн.

поточні ремонти ігрових кімнат, кімнат відпочинку, харчоблоків та ін. дошкільних навчальних закладів та дошкільних корпусів НВК – 22,905 тис.грн.

Золотобалківський ДНЗ заміна вхідних дверей – 4,8 тис.грн.

придбання бойлеру -1,6 тис.грн.

Нововоронцовський ДНЗ №2 заміна 3 вікон – 6,56 тис.грн.

Нововоронцовська ЗОШ №1 заміна 2 вікон – 4,0 тис.грн.

Осокорівська ЗОШ заміна 3 вікон – 7,7 тис.грн.

Хрещенівська ЗОШ заміна 3 вікон – 4,8 тис.грн.

Золотобалківська ЗОШ заміна дверей – 4,5 тис.грн.

Любимівська ЗОШ заміна дверей - 5,5 тис.грн.

Дудчанське ЗОСШП ліжка для ДНЗ – 15,75 тис.грн.

Нововоронцовський ДНЗ холодильник 3,85 тис.грн.

Нововоронцовський ДНЗ принтер 1,05 тис.грн.

У результаті проведеної роботи всі заклади освіти району опалювальний сезон розпочали у встановлені строки, визначені розпорядженням голови Нововоронцовської районної державної адміністрації від 14 жовтня 2014 року №273 «Про початок в районі опалювального періоду 2014/15 року». До роботи допущені кочегари, які пройшли навчання, організовані районним центром зайнятості. У всіх навчальних закладах проведено заміри опору ізоляції внутрішніх електромереж. У 2014 році автономних джерел електропостачання(генераторів) придбано Любимівською та Нововоскресенською ЗОШ.

Керівниками навчальних закладів розроблені заходи щодо збереження котельного господарства та забезпечення безаварійної роботи на випадок можливих вимкнень газу, електроенергії.

Районною службою СЕС, медичними сестрами щоденно контролюється дотримання температурного режиму в групових приміщеннях дошкільних та класних (аудиторних) приміщеннях навчальних закладів відповідно до вимог санітарного законодавства. Скарг щодо недотримання температурного режиму не зареєстровано.

З метою створення оптимальних психолого-педагогічних умов для самореалізації індивідуального розвитку особистості та здобуття якісної освіти визначено такі пріоритетні завдання розвитку освітянської галузі району на 2015 рік:

- відкриття додаткової дошкільної групи на базі Хрещенівського ДНЗ;

- забезпечення стовідсоткового охоплення суспільною дошкільною освітою дітей 5-річного віку;

- створення НВК на території Михайлівської та Нововоскресенівської сільської ради;

- - підвищення якості освітніх послуг;

- методичний супровід підготовки та проведення ЗНО 2015;

- проведення циклу Уроків мужності, які стануть фундаментом формування у дітей та молоді сучасної національної ідентичності;

- проведення учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів, зборів, змагань, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН;

- - забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, зокрема соціальної підтримки дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інших учнів із соціально вразливих категорій;

- - створення здоров’язберігаючого середовища у кожному навчальному закладі;

- - оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників;

- - модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, створення умов для навчання;

- Працевлаштування молодих спеціалістів, які навчалися за кошти державного бюджету та цільовими направленнями;

- завершення оформлення правоустановчих документів навчальних закладів.

План роботи віділу освіти 2016

Кiлькiсть переглядiв: 0