ПЛАН РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ НА 2012 РІК

ВСТУП

На початок 2011-2012 навчального року до мережі закладів освіти району входять 10 загальноосвітніх шкіл, 10 дошкільних навчальних закладів, Дудчанське об’єднання «школа-дитячий садок», Новоолександрівська школа-сад, Петропавлівський та Миролюбівський навчально-виховні комплекси, ДЮСШ, РЦДТ, КЗ «ДОТ ім. І.Бережного». Робота закладів спрямована на практичну реалізацію ідей Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти України.

Загальна чисельність учнів у школах району - 2177. При Нововоронцовській ЗОШ №1 та Осокорівській ЗОШ функціонують вечірні 10-12 класи у яких здобувають освіту 54 учні. У дошкільних навчальних закладах налічується 660 вихованців віком від 1-го до 6-ти років. Позашкільні заклади (ДЮСШ, РЦДТ) відвідують 512 вихованців (23,5% від загальної кількості учнів ЗНЗ).

Один учень Золотобалківської ЗОШ навчається за екстернатною формою навчання, 31 учень (6 по хворобі, 25 у зв’язку з демографічною ситуацією) здобувають освіту за індивідуальною формою навчання.

На початок 2011-2012 навчального року у школах району працюють 310 педагогічних працівників, 305-у минулому році. 256 педагогів мають вищу освіту, що становить 83% проти 87% за 2010/11 н.р. 15 - незакінчену вищу – 5 %; 34 – середню спеціальну – 11 % проти 37- у минулому році. 44 вчителя (14%)- це педагоги пенсійного віку, 43- у минулому році та 3-по інвалідності. Із загальної кількості 12 учителів мають педагогічне звання „Учитель - методист”, 24- „Старший учитель”, 90 педагогів за результатами атестації мають вищу категорію, 98 – „Спеціаліст І категорії”, 31 – „Спеціаліст ІІ категорії”, спеціалістів - 90. Заочно навчаються 18 педагогів.

У 2010-2011 навчальному році 58 педагогів подали заяви на підтвердження і підвищення раніше встановлених атестаційних категорій і звань. З них 81% працівники загальноосвітніх шкіл; 16% - вихователі дошкільних закладів; 3% - працівники районного методичного кабінету.

Згідно з рішенням атестаційної комісії 7 педагогам присвоєна, 11 - підтверджена вища кваліфікаційна категорія; 2 – присвоєно педагогічне звання «Учитель-методист»; 1 - присвоєно, 5 - підтверджено звання «Старший учитель»; 2 –присвоєно звання «Вихователь-методист».

У 2011 році грамотами районного відділу освіти нагороджено 20 педагогічних працівників, Почесними грамотами районної державної адміністрації та районної ради - 8, Почесними грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації - 4, Почесною грамотою обласної державної адміністрації - 1 та нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України» директора Осокорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Жмурську Олену Анатоліївну.

У 2011 році виявили бажання отримати цільові направлення до ВНЗ - 6 випускників загальноосвітніх навчальних закладів району (16 - у 2010 році) за спеціальностями: англійська, українська мови та література, журналістика, історія та правознавство, фізика, згідно поданих клопотань та виписок із протоколів педагогічних рад. Із них - 2 відмовилися, 1- не скористався цільовим направленням, у зв’язку з виїздом за межі країни та неправильним обранням екзаменів на ЗНО. У новому навчальному році прибуло до відділу освіти 9 молодих спеціалістів.

У 2011-2012 навчальному році 97% учнів 10-11 класу охоплені профільним навчанням. Найбільше старшокласників обрало профіль української філології ( 175 учні 10-11 класів із 8 шкіл району). За програмами природничого профілю навчається 54 учні, суспільно-гуманітарного – 55, фізико-математичного - 45, інформаційних технологій – 11.

Затверджено робочі навчальні плани закладів освіти району, які повністю відповідають Типовим, із дотриманням усіх норм. Години варіативної частини навчальних планів використані на 85 %. Із 25 класів старшої школи за програмами філологічного напряму навчаються 12, природничо-математичного – 7, суспільно-гуманітарного – 5, технологічного – 1.

Із 225 випускників 9-х класів продовжили навчання у школах району 163 (72%). 59 осіб вступили на навчання до ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 2 - працевлаштовані, 1 – незайнятий. Із 157 випускників 11-х класів продовжують навчання 154 (98%). Із них у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації - 118 (75%), ПТНЗ – 35 (22%), працевлаштованих - 1, незайнятих - 3. Як і у минулому році усі незайняті – це випускники Осокорівської ЗОШ (причини: декретна відпустка - 1, призов до лав Збройних Сил України - 2, без причини -1).

Для організації дозвілля школярів у кожному закладі освіти продовжують працювати гуртки. У 2011-2012 навчальному році їх кількість налічує 121, з них 31 працюють на безоплатній основі. У гуртках займається 1556 дітей, що становить 71% від загального контингенту (на 13% менше в порівнянні з минулим роком).

Якщо аналізувати успішність за трьома освітніми ступенями, то за даними статистичних звітів якість знань є вищою за середній показник по району, що становить 45%, у Дудчанській школі-сад – 51%, Гаврилівській ЗОШ – 50%, Біляївській – 51%, Нововоронцовській ЗОШ №1 – 50%. Нижчими є показники якості знань у Любимівській ЗОШ – 35,5%, Нововоскресенській ЗОШ – 36%, Петропавлівському НВК – 37%.

Випускників старшої школи, які отримали атестати про повну загальну середню освіту – 189. Із них 158 учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з денною формою навчання, 30 випускників 12 вечірніх класів та 1 екстерн.

Золотою медаллю нагороджено 5 випускників (3%). Це учні Дудчанської школи-сад, Нововоронцовської №1, Золотобалківської, Михайлівської шкіл. У минулому році медалістів було 11 ( 4,4%).

Отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту 225 учнів 9-их класів, із них 8 свідоцтв з відзнакою (3,5%) (Нововоронцовська ЗОШ №1, Нововоронцовська ЗОШ №2, Дудчанська ш/с). У 2009-10 навчальному році шестеро дев’ятикласників закінчили школу ІІ ступеня з відзнакою, а це означає, що у наступному році у районі буде не менше 6 медалістів.

За результатами державної підсумкової атестації у поточному році високу якість знань показали випускники базової та старшої школи :

з української мовиу Новоолександрівській ш/с – 88%, Гаврилівській ЗОШ – 79%, Нововоронцовській ЗОШ №2 – 72%;

з історії -100%у Новоолександрівській ш/с, Нововоронцовській ЗОШ №1, Михайлівській ЗОШ;

з біологіїу Михайлівській ЗОШ – 100% , Нововоронцовській ЗОШ №1 – 88%, Дудчанській ш/с – 83%, Гаврилівській ЗОШ – 82%,Осокорівській – 74%;

з географіїу Дудчанській ш/с – 100%, у Хрещенівській ЗОШ - 90%;

з математикиу Дудчанській ш/с – 81%, Нововоронцовській ЗОШ №1 – 70%, Осокорівській ЗОШ – 62%;

з іноземної мовиу Новоолександрівській ш/с – 67%, Хрещенівській ЗОШ - 63%.

На початок 2011/12 н.р. усі загальноосвітні заклади району забезпечені комп’ютерними класами. Із загальної кількості (156) – 13 (8%) - не працюють, 83 (53%) - мають термін придбання більше п’яти років. На 1 комп'ютер по місту, в середньому, припадає 35 учнів, по селу - 11.

Головне завдання оптимізації методичної роботи є уникнення формалізму, розвиток творчого потенціалу кожного педагогічного працівника, створення в навчальних закладах належних умов для дослідницької, науково-експериментальної роботи вчителя та здійснення його самоосвітньої діяльності.

Саме ці питання були ключовими у плануванні та організації методичної роботи в районі у 2010-2011 навчальному році.

Районний методичний кабінет з метою вдосконалення педагогічної майстерності педагогів організовував різні форми їх навчання. Належну науково-теоретичну та методичну підготовку забезпечували 17 районних методичних об’єднань, Школа молодого спеціаліста, Школа молодого керівника, Школа передового педагогічного досвіду, Авторська майстерня учителя-методиста Біди Світлани Михайлівни, районні творчі групи вчителів хімії ( керівник Складенко Алла Вікторівна), учителів української мови та літератури ( керівник Десятник Ольга Павлівна),учителів естетичного циклу (керівник Топчій Наталя Миколаївна) учителів початкових класів (керівник Пунейко Надія Романівна).

Районні методичні об’єднання активно працювали в напрямку забезпечення навчально-методичної роботи з педкадрами на основі діагностування, диференціації та реалізації особистісно орієнтованого підходу. На високому рівні була організована робота вчителів-початківців (керівники РМО Мартиновець Любов Максимівна, Хомич Галина Михайлівна, Палієнко Ліна Федорівна, Косолап Катерина Василівна), де учні 1-4- х класів є активними учасниками конкурсів «Кенгуру», «Левеня», «Соняшник», конкурсу імені Петра Яцика. За останні 5 років серед учителів початкових класів маємо лауреата та переможця обласного етапу конкурсу «Учитель року», лауреата ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року».

Заслуговує на увагу досвід діяльності районних методичних об’єднань учителів естетичного циклу (керівник Топчій Наталя Миколаївна), історії та правознавства (керівник Грицик Тетяна Миколаївна), фізики (керівник Базиляк Валентина Леонідівна) з проблеми «Впровадження інноваційних технологій навчання і виховання» через методичні фестивалі, творчі звіти, конкурси педагогічної майстерності.

У 2011 н.р. на базі освітніх установ пройшло 50 семінарів, які сприяли активізації творчого потенціалу педагогів, виявлення та впровадження надбань кращого педагогічного досвіду.

Курсовою перепідготовкою при Херсонській академії неперервної освіти педагогічних працівників охоплено 63 особи, що становить 100 % від річного плану.

Районні методичні заходи на базі закладів освіти довели, що педагогічні колективи Дудчанської «школи-сад», Любимівської, Михайлівської, Гаврилівської, Нововоскресенської, Миролюбівської ЗОШ значно просунулися у своїй теоретичній підготовці і активно долучилися до введення інновацій.

Питанню розвитку творчої активності, педагогічної майстерності шляхом організації внутрішкільної методичної роботи з педагогічними кадрами було присвячене засідання Школи молодого керівника на базі Хрещенівської ЗОШ. Цікаво, з використанням нестандартним форм , зокрема тренінгу, було розкрито систему роботи керівників освітнього закладу щодо підвищення професійної майстерності вчителів. Яскраві, нестандартні уроки вчителів Квітки Оксани Григорівни, Бережної Майї Олександрівни, Благодарної Алли Іванівни, Андрійчук Алля Григорівни, Топчій Наталії Миколаївни, Щербак Світлани Сергіївни, Піташевської Наталії Володимирівни, Соколовської Юлії Володимирівни свідчили про результативність методичної роботи.

Учасники семінару переконалися в тому, що шлях до розвитку творчої активності педагогічних кадрів – використання традиційних та інноваційних підходів.

З метою якісного забезпечення процесу становлення молодих педагогів, зростання їх професійної підготовки у районі продовжувала свою діяльність Школа молодого спеціаліста. Для реалізації основних напрямків роботи використовувалися інтерактивні методики навчання: захист проектів, моделювання, творчі зустрічі, майстер-класи з використанням інформаційно-комунікативних технологій, презентації методичних ідей. І як результат – методичне зростання молодих спеціалістів Гапича Сергія Олександровича, Дутчака Миколи Ігоровича( Гаврилівська ЗОШ), Абрамович Світлани Юріївни, Рябоконь Ірини Олександрівни (Миролюбівська ЗОШ), Раєвського Олександра Олеговича (Нововоронцовська ЗОШ №1), Шаповалової Катерини Василівни (Любимівська ЗОШ), про що свідчать відвідані уроки та позакласні заходи, рівень навченості школярів, їх участь у конкурсах.

Зміст методичної роботи був спрямований на вирішення науково-методичної проблеми «Професійна мобільність учителя в контексті Болонського процесу, її аспекту «Забезпечення мобільності вчителя та учня шляхом формування інформаційних та комунікативних компетенцій».

Методичний кабінет відділу освіти відмічає плідну роботу творчих груп «Інтелект» (Дудчанська ш/с), «Пошук» (Золотобалківська ЗОШ), «Освіта через екологію» (Михайлівська ЗОШ). Питання формування й розвитку особистості зі стійкими переконаннями та системою знань про здоров’я та здоровий спосіб життя були в центрі уваги роботи творчої групи «Є ідея!» (Любимівська ЗОШ, керівник Ткаченко Віктор Григорович).

Любимівський загальноосвітній навчальний заклад є опорним з питання використання інноваційних технологій в умовах школи сприяння здоров’ю (директор Ткаченко Жанна Данилівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Лигун Галина Володимирівна). За високий організаційний рівень та активну участь в обласному конкурсі «Молодь обирає здоров’я» школа зайняла призове місце, а заступнику директора з виховної роботи Гергель-Малюжонок Альоні Сергіївні оголошено подяку.

Питання організації виховної роботи засобами туризму та краєзнавства протягом останніх років в центрі уваги керівників Хрещенівської ЗОШ (директор Квітка Оксана Григорівна, заступник директора з НВР Бендюк Світлана Анатоліївна): туристсько-краєзнавча робота ведеться на високому рівні, школа щороку виборює призові місця в обласних змаганнях .

Гаврилівська ЗОШ активно впроваджує Модель інноваційного навчального закладу – Школи громадянських компетентностей (директор Базиляк Валентина Леонідівна, заступник директора з НВР Грицик Тетяна Миколаївна). Про системність управління громадянським вихованням свідчать практичні результати: створення та реалізація соціальних проектів спільно з сільською громадою та їх щорічна, починаючи з 2005 року, презентація в м. Києві . Приємно відзначити, що і в 2011 році школярі Гаврилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів всьоме стали переможцями Всеукраїнської акції «Громадянин-2011», побували в м. Києві.

Результативною була робота Михайлівського опорного закладу з питання формування екологічної свідомості особистості (директор Слущенко Віктор Леонідович. заступник директора з НВР Пунейко Надія Романівна), про що свідчать вагомі здобутки педагогічного колективу у дослідницько-пошуковій, проектній діяльності.

10 червня поточного року педагогічний колектив Дудчанської «школи-сад» (директор Мельник Тетяна Володимирівна, заступник директора з НВР Васильєва В.Ф.). на вченій раді Херсонської академії неперервної освіти відзвітував про завершення дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня з питання «Педагогічні засади формування навчально-виховного середовища в загальноосвітніх закладах сільської місцевості через створення моделі «Школи розвитку особистості». Участь педагогічного колективу школи-садка у дослідно-експериментальній діяльності забезпечила переорієнтацію навчального процесу на інноваційні методики та технології, опанування новими інформаційними технологіями, запровадження нового стилю управління.

Результати експерименту підтверджують гіпотезу про можливість ефективного функціонування моделі «Школа розвитку особистості», що забезпечує кожній дитині розвиток індивідуальних якостей і творчих здібностей, становлення соціально компетентної особистості.

Одним з важливих кроків у формуванні професійної компетентності вчителя є досвід – скарбниця педагогічної мудрості. Протягом року на рівні районного методичного кабінету, загальноосвітніх навчальних закладів вивчено та презентовано на засіданні контрольно-методичної ради відділу освіти досвід роботи учителя музики та художньої культури Хрещенівської ЗОШ Топчій Наталії Миколаївни з питання «Створення умов для розвитку художньо-творчого мислення дітей засобами інтегрованого мистецтва» та досвід роботи вихователя-методиста Нововоронцовського дошкільного навчального закладу №1 Гонтар Алли Яремівни «Природоохоронна робота. Від екології природи – до екології душі». Обмін досвідом роботи відбувався в ході проведення семінарів-практикумів, презентацій, майстер-класів, творчих звітів, тижнів педагогічної майстерності (Золотобалківська, Михайлівська, Любимівська, Дудчанська, Гаврилівська школи). Педагогічні надбання поширювалися через видавничу продукцію: бюлетені, збірки методичних матеріалів. Методичним кабінетом відділу освіти на допомогу педпрацівникам створено анотований каталог перспективного педагогічного досвіду, керівникам шкіл видано методичні рекомендації щодо вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду.

Із 10-ти конкурсантів абсолютними переможцем І етапу та лауреатом ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2011» стала спеціаліст вищої категорії, старший учитель Дудчанського загальноосвітнього об’єднання «школа-дитячий садок» Іванів Олена Миколаївна.

Не менш радують успіхи педколективів у щорічному обласному конкурсі «Школа Херсонщини». Приємно відзначити колектив Дудчанської ш/с, який двічі займав перші місця . Плідним був і 2011 рік – Гаврилівська ЗОШ посіла ІІ місце у цьому конкурсі у номінації «Школа громадянського становлення» (директор Базиляк Валентина Леонідівна,заступник директора з навчально-виховної роботи Грицик Тетяна Миколаївна).

Про активізацію творчого потенціалу педагогів свідчить і участь у Всеукраїнському конкурсі «Панорама творчих уроків – 2011» учителя початкових класів Нововоронцовської ЗОШ №1 Калич Галини Миколаївни, яка свій досвід роботи презентувала в м. Києві. А це результат роботи творчої групи «Формула успіху» ( керівник Пасіченко Олена Анатоліївна).

У Всеукраїнському конкурсі «Методична робота як проект» заступник директора з навчально-виховної роботи Гаврилівської ЗОШ Грицик Тетяна Миколаївна виборола ІІІ місце, побувала на Дні завуча в м. Києві.

Учитель фізичної культури Осокорівської ЗОШ Радчуков Віталій Володимирович брав участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок та урок з елементами футболу, отримав диплом ІІ ступеня.

Керівник Хрещенівської ЗОШ Квітка Оксана Григорівна брала участь в обласній конференції з питання впровадження громадсько-державного управління.

Учитель початкових класів Дудчанської «школи-сад» Іванів Олена Миколаївна нагороджена дипломом за ІІІ місце в обласному конкурсі сценаріїв «Перлина натхнення» у номінації «Національно-патріотичне виховання», а колектив цього закладу нагороджено дипломом за ІІ місце у номінації «Пожежна безпека».

З вересня 2010 по травень 2011 року проходила районна Спартакіада школярів з 12 видів спорту. Дев′ять шкіл взяли участь у всіх видах програми. Усього в Спартакіаді брали участь 1546 учнів, що становить 103 відсотка від кількості школярів 5 – 11 класів. Протягом навчального року серед збірних команд загальноосвітніх шкіл точилася напружена боротьба за першість. Справжню волю до перемоги виявили колективи Новоолександрівської ш/с, зайнявши другий рік поспіль І загальнокомандне місце та Дудчанської ш/с, піднявшись з 6 на 2 сходинку. Потужний потенціал продемонстрували учні Любимівської ЗОШ , підтвердивши минулорічну призову позицію. Вихованці Гаврилівської школи міцно утримують першість уже четвертий рік.

Великий обсяг роботи з обдарованою молоддю здійснює РЦДТ, який проводить навчально-виховну, іформаційно-методичну, організаційно-масову роботу, спрямовану на удосконалення роботи з керівниками гуртків, педагогами-організаторами , керівниками туристсько-краєзнавчих гуртків, керівниками наукових секцій МАН загальноосвітніх навчальних закладів району. Контингент вихованців РЦДТ сталий – 186 дітей і підлітків, що займаються у 18 гуртках. У 2011-2012 н.р. районне наукове товариство налічує 51 учня, які займаються у 8 відділах. На індивідуальні заняття та консультації для учнів-членів МАН виділено 33 години із варіативної частини робочих навчальних планів. Із 5 претендентів на перемогу в обласному конкурсі – захисті науково – дослідницьких робіт лише одна учениця 10 класу Михайлівської ЗОШ Ніколаєва Вікторія посіла ІІ місце.

У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з основ наук представництво школярів району забезпечили 6 учнів (Осокорівська, Нововоронцовська №1, Дудчанська, Золотобалківська, Михайлівська ЗОШ) з предметів: економіка, трудове навчання, географія, біологія, математика.

Гаряче харчування організовано у всіх 14 загальноосвітніх навчальних закладах. Охоплено харчуванням 70 % школярів. У повному обсязі забезпечено безоплатне одноразове харчування для учнів 1-4 класів (738 осіб), дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (69 школярів), 82 дітей із малозабезпечених сімей. Норми харчування виконуються на 72-78%. Вартість гарячого сніданку – 5.00-5.50 грн.

Підвіз дітей у сільській місцевості здійснюється безперебійно і охоплює 100% учасників навчально-виховного процесу, які проживають за межею пішохідної доступності, а це 183 дитини та 9 педагогів, видатки на здійснення підвозу у 2011 року становлять 327300,00 грн.

У 2011 році в оперативне управління відділу освіти передано комунальний заклад «Дитячий оздоровчий табір ім. І.Бережного». На його базі було організовано на високому рівні відпочинок та оздоровлення 540 дітей району. Вперше діти із сіл степової зони мали змогу отримати якісні послуги з оздоровлення не на асфальті, а в відремонтованих будиночках одного з найкращих рекреаційних куточків Херсонщини. Ми вдячні педагогам, які самовіддано працювали у таборі, організовуючи на високому рівні різноманітні виховні та розважальні заходи, щоб літній відпочинок запам’ятався кожній дитині. Усього протягом літа, враховуючи табори з денним перебуванням, оздоровлено 49% від загального контингенту школярів. На підготовку та проведення оздоровчої кампанії витрачено 552,452 тис.грн.

Виплачено одноразової допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування у сумі 7950 грн.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт системи опалення Михайлівської ЗОШ та придбано 37 чавунних радіаторів на суму 25896 грн. У жовтні 2011 році виготовлено та встановлено котли в Осокорівській ЗОШ – 60 тис. грн..

Внаслідок надзвичайної ситуації природного характеру зазнала значних збитків Нововоронцовська ЗОШ №2. Для відновлювальних робіт покрівлі цього закладу з місцевого бюджету було виділено 60 тис. грн., із резервного фонду області – 238,461 тис.грн.

На придбання матеріалів для проведення поточних ремонтів, перевірки опору заземлення, заміни та установки лічильників води та електролічильників у навчальних закладах району, проведення електротехнічних вимірювань виділено кошти загального фонду бюджету у сумі 54989 грн., спеціального фонду – 28000 грн.

Організовано проведення технічного обслуговування газових установок Любимівської ЗОШ (5 000 грн.) та тривають роботи по встановленню приладів обліку газу у Любимівському дошкільному навчальному закладі.

Проведено процедуру відкритих конкурсних торгів по закупівлі вугілля кам’яного. Завіз палива здійснювався відповідно до графіка. У 2011 році до загальноосвітніх навчальних закладів завезено 540 тон вугілля.

Організовано навчання електриків на базі Херсонського учбового комбінату (за рахунок бюджетних коштів - 1800 грн.) та кочегарів на базі Нововоронцовського районного центру зайнятості.

З метою створення оптимальних психолого-педагогічних умов для самореалізації індивідуального розвитку особистості та здобуття якісної освіти визначено такі приорітетні завдання розвитку освітянської галузі району на 2012 рік:

- створення загальноосвітніх об’єднань «школа-дитячий садок» на базі Біляївської та Хрещенівської шкіл;

- підвищення якості освітніх послуг;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, зокрема соціальної підтримки дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інших учнів із соціально вразливих категорій;

- створення здоров’язберігаючого середовища у кожному навчальному закладі;

- оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників;

- модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, створення умов для навчання.

2013 рік

ЗАВАНТАЖИТИ ПЛАН РОБОТИ НА 2012 рік

Кiлькiсть переглядiв: 63