Серпнева конференція освітян району 30.08.2011 року.

Шановна освітянська громадо району! Дорогі гості! Поважне зібрання!
/Files/images/Слайд23.JPGДозвольте розпочати нашу серпневу конференцію з привітання і побажання успіхів і гараздів усім, хто зібрався у цій залі заради конструктивної і результативної розмови про здобутки і проблеми в освітянській галузі району. Дійсність нині вимагає від людини максимальної віддачі заради успіху і прогресу, які підносять рівень матеріального та духовного на значно вищий шабель. Йти в ногу з часом, відчувати його вимоги, відтворюючи їх в справах і одночасно вдосконалюватись як особистість, щоб трансформувати через виховну та освітню місію і прогресивне, і традиційне – це філософський стрижень професії педагога та всіх причетних опікуватися розвитком дитини. У ширшому контексті, який ми з вами глибоко розуміємо, плекати майбутнє дитини означає окреслювати долю країни, де головним пріоритетом є людина, її духовні і матеріальні потреби.

Ці концептуальні засади підтверджуються стратегічними діями відділу освіти, націленими на поліпшення якості освіти та рівного доступу до неї. Реалізації освітніх програм у 2010-2011 навчальному році сприяло підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що забезпечило фінансову стабільність в освітній галузі району. Так, кошторис на 2011 рік становить 21078020 гривень, що на 5,5 % більше показника минулого року. Зокрема, збільшились видатки на заробітну плату, енергоносії.

Утримання однієї дитини за формульним розрахунком збільшилося у порівнянні з минулим роком з 6259 грн. до 7900 грн. у школах та 8200 грн. у дошкільних навчальних закладах.

Про ефективність спільної стратегії відділу освіти та органів влади і місцевого самоврядування свідчить факт збереження на 94 % варіативної складової, значення якої для результативної діяльності педагогічних колективів закладів освіти району важко перебільшити. Варіативний сегмент в освіті району становить 540 години, що має матеріальний вираз у сумі 474 728 гривень./Files/images/Слайд40.JPG

Доступність до якісних освітніх послуг починається з дошкільної освіти, оскільки саме вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом творення якісно нового освітнього процесу.

У 10 дошкільних навчальних закладах та 4 школах-садках дошкільним вихованням охоплено 613 дітей від 1 до 6 років - 65,5%, що на 8,5 % більше ніж у минулому році. Але працювати у цьому напрямку ще потрібно, адже перед нами поставлено завдання охопити дошкільним вихованням 75% дошкільнят.

Вченими доведено , що 90% інтелекту людини формується до досягнення нею 6-річного віку, тому активне навчання доцільно починати саме в п’ятирічному віці. У нашому районі це завдання виконується стовідсотково вже кілька років поспіль. Першого вересня за шкільні парти сядуть 153 першокласника, з яких 151 дитина відвідувала дошкільні установи, 2 були охоплені соціально-педагогічним патронатом, що, сподіваємося, позитивно вплине на їх майбутні успіхи, період соціальної адаптації, стартові умови у житті.

Навчально-виховний процес у дошкільних навчальних закладах здійснюють 69 педагогічних працівників. На серпневій конференції 2010 року було озвучено питання про необхідність здобуття вищої освіти вихователями дошкільних навчальних закладів. Сьогодні можемо говорити про певні позитивні зрушення . Якщо у 2009-10 н.р. педпрацівників з вищою освітою у дошкільних навчальних закладах працювало 13 осіб, то у 2010-11 році – 17. Але диспропорція між освітнім рівнем вихователів дошкільних навчальних закладів все ще залишається очевидною.

Зростання вимог суспільства до якості освіти, процес переходу на нову структуру та зміст навчання загострило проблему оновлення мережі загальноосвітніх навчальних закладів. Відомо, що кардинальні зміни в мережу закладів освіти вносять демографічні, економічні та соціальні чинники, що особливо позначаються на функціонуванні шкіл у малонаселених пунктах. За останні роки, зазначені вище передумови , на жаль, спричинили зниження показників наповнюваності класів, шкіл району, вплинули на підвищення вартості утримання вихованців, відставання від потреби у матеріально-технічному забезпеченні .

Так, на початок 2010-2011 навчального року загальна кількість учнів у школах району становила 2289 осіб. У порівнянні з попереднім навчальним роком учнівський контингент зменшився на 163 особи, або 7%. За прогнозованими даними на початок 2011-2012 навчального року за шкільні парти сядуть ще на 100 дітей менше ніж 01 вересня 2010 року.

До того ж , за останні 3 роки кількість бажаючих продовжувати навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів району помітно зменшилася . Завоювали довіру у громадськості і найкраще зберігають учнівський контингент старшої школи у Новоолександрівській ш/с ( 100%), Золотобалківській ЗОШ (88%), Любимівській ЗОШ (83%). Найменший відсоток бажаючих продовжити навчання після 9-го класу у Біляївській ЗОШ (35%), Петропавлівському НВК( 36%), Хрещенівській ЗОШ (40%).

Тому якісне оновлення системи загальної середньої освіти в цілому, формування оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості є нагальною вимогою часу. Цей процес у районі розпочався з розширення мережі навчально-виховних комплексів «загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад». З 01 січня 2011 року розширили повноваження шляхом надання послуг з дошкільної освіти навчальні заклади у селах Миролюбівка, Петропавлівка.

Тож, до мережі закладів освіти району входять 10 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, 4 навчально-виховні комплекси «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ступенів, 10 дошкільних та 2 позашкільні навчальні заклади.

Суттєвим кроком оптимізаційного значення у сфері середньої освіти є перехід до профільного навчання у старшій школі, зорієнтованій на індивідуальне навчання. Кожен навчальний заклад обрав власну модель профільного навчання, основану на наявній матеріальній базі та кадровому потенціалі. У 2010-2011 навчальному році профільним навчання охоплено 96,6% старшокласників. Більшість із них навчаються у класах філологічного (123 учні), природничого (84 учні), суспільно-гуманітарного (62) напрямів. Меншою чисельністю школярів і кількістю класів , як і у минулому році, представлені профілі: фізико-математичний (50 учнів), спортивний (14 учнів), технологічний (10).

Недостатньо приділено уваги допрофільній підготовці учнів 8-9 класів. Залишається проблемою створення цілісної системи надання допомоги випускникам базової школи, зокрема у виборі профілю навчання, не сформовано достатньо знань про світ професій, чітких уявлень про майбутню сферу власної діяльності, потреби місцевого ринку праці.

Аналіз успіхів наших школярів у найбільш масових і поширених інтелектуальних змаганнях як Всеукраїнські олімпіади є невтішним. Зменшується кількість переможців районного етапу, а отже і показник успішності виступів представників учнівської молоді району на обласному етапі змагань. Аналогічна картина спостерігається і в роботі Малої академії наук. Із 5 претендентів на перемогу в обласному конкурсі – захисті науково – дослідницьких робіт лише одна учениця 10 класу Михайлівської ЗОШ Ніколаєва Вікторія посіла ІІ місце./Files/images/Слайд42.JPG

Питання успішної участі наших школярів у інтелектуальних змаганнях і конкурсах потребує термінового вивчення керівництвом навчальних закладів як і створення ними перспективної програми підвищення престижу кожної школи, включивши власні додаткові можливості мотивації педагогів заради досягнення інтелектуальних і творчих успіхів учителями та учнями в контексті району та за його межами.

За новою парадигмою педагоги створюють активне навчальне середовище для учнів. І саме професія вчителя вимагає прагнення до навчання впродовж життя, глобалізації знань, інтелектуалізації та інформатизації праці. У 2010-11 навчальному році освітній процес у загальноосвітніх навчальних закладах району здійснювали 305 педагогічних працівників, 323-у минулому році. 264 педагога мають вищу освіту, що становить 87% проти 85% за 2009/10 н.р.; 3-незакінчену вищу-1,0%; 37- середню спеціальну-12,0%.

Спостерігається тенденція старіння педагогічних кадрів. 43 вчителя (14%)- це педагоги пенсійного віку, 39-у минулому році . Викладають не за фахом - 18 педагогів (20-у минулому році). Із загальної кількості 11- учителі, які мають педагогічне звання “Учитель-методист”, 20-“Старший учитель”,71 педагог за результатами атестації має вищу категорію, 90-“Спеціаліст І категорії”,43-“Спеціаліст ІІ категорії”,Спеціалістів-75.

За 20 останніх років Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України було нагороджено 56 педагогічних працівників, із яких 32 продовжують працювати в закладах освіти району ; нагрудним знаком «Відмінник освіти України» - 50, з них працюють по теперішній час – 16. Заслужених учителів України – 4, працює 1; нагороджені орденом «Знак пошани» - 5, працюють по теперішній час – 2 педпрацівників; отримали медаль «За трудову відзнаку» - 3 педагогів; медаллю «Макаренка» нагороджено 2 педпрацівників. Тож маємо високоінтелектуальних, досвідчених майстрів-наставників на освітянській ниві – а це великий потенціал для розбудови сильної, конкурентоспроможної освітянської галузі як району, так і області.

Залишається проблема із кадровим забезпеченням у Хрещенівській ЗОШ (уч.інозем.мови), Нововоскресенській ЗОШ (уч.фізики), Петропавлівському НВК (уч.англійської мови) та Миролюбівському НВК(уч.математики). Вирішення кадрового питання відбувається, в основному, за рахунок направлення на навчання за цільовою підготовкою. У 2011 році виявили бажання отримати цільові направлення до ВНЗ 6 випускників загальноосвітніх навчальних закладів району за спеціальностями: англійська, українська мови та література, журналістика історія та правознавство, фізика, згідно поданих клопотань та виписок із протоколів педагогічних рад. Із них – 2 відмовилися,1-не скористався цільовим направленням,у зв’язку з виїздом за межі країни та невідповідним переліком обраних предметів для ЗНО. У новому навчальному році планується прибуття до шкіл району чотирьох молодих спеціалістів.

Від підготовки вчителя залежить якість шкільної освіти, рівень культури суспільства, ствердження демократичних принципів та процесів.

Сьогодні головне завдання оптимізації методичної роботи є уникнення формалізму, розвиток творчого потенціалу кожного педагогічного працівника, створення в навчальних закладах належних умов для дослідницької, науково-експериментальної роботи вчителя та здійснення його самоосвітньої діяльності.

Саме ці питання були ключовими у плануванні та організації методичної роботи в районі у 2010-2011 навчальному році.

Районний методичний кабінет з метою вдосконалення педагогічної майстерності педагогів організовував різні форми їх навчання. Належну науково-теоретичну та методичну підготовку забезпечували 17 районних методичних об’єднань, Школа молодого спеціаліста, Школа молодого керівника, Школа передового педагогічного досвіду, Авторська майстерня учителя-методиста Біди Світлани Михайлівни, районні творчі групи вчителів хімії ( керівник Складенко Алла Вікторівна), учителів української мови та літератури ( керівник Десятник Ольга Павлівна),учителів естетичного циклу (керівник Топчій Наталя Миколаївна) учителів початкових класів (керівник Пунейко Надія Романівна).

Районні методичні об’єднання активно працювали в напрямку забезпечення навчально-методичної роботи з педкадрами на основі діагностування, диференціації та реалізації особистісно орієнтованого підходу. На високому рівні була організована робота вчителів-початківців (керівники РМО Мартиновець Любов Максимівна, Хомич Галина Михайлівна, Палієнко Ліна Федорівна, Косолап Катерина Василівна), де учні 1-4- х класів є активними учасниками конкурсів «Кенгуру», «Левеня», «Соняшник», конкурсу імені Петра Яцика. За останні 5 років серед учителів початкових класів маємо лауреата та переможця обласного етапу конкурсу «Учитель року», лауреата ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року».

Заслуговує на увагу досвід діяльності районних методичних об’єднань учителів естетичного циклу (керівник Топчій Наталя Миколаївна), історії та правознавства (керівник Грицик Тетяна Миколаївна), фізики (керівник Базиляк Валентина Леонідівна) з проблеми «Впровадження інноваційних технологій навчання і виховання» через методичні фестивалі, творчі звіти, конкурси педагогічної майстерності.

У 2010-2011 н.р. на базі освітніх установ пройшло 36 семінарів, які сприяли активізації творчого потенціалу педагогів, виявлення та впровадження надбань кращого педагогічного досвіду.

Районний методичний кабінет постійно приділяв увагу створенню оптимальних умов для становлення професійної компетентності керівників шкіл, розвитку їхніх творчих можливостей. Семінари керівників та засідання Школи молодого керівника мали практичну спрямованість. Змістову частину складали теми, що стосуються управління школою: проблеми впровадження громадсько-державного управління, а саме: формування сприятливого психологічного мікроклімату в колективі, демократизація шкільного життя, налагодження співпраці з територіальною громадою та батьками, розвиток дитячого самоврядування в школі. Так, учасники семінару керівників на базі Гаврилівської ЗОШ 03.12.2010 року наочно побачили, що громадянська освіта у цьому навчальному закладі здійснюється комплексно через навчальний процес, позакласну роботу, роботу органів учнівського самоврядування, носить системний характер і успішно реалізується через створення інноваційної моделі Школи громадянських компетентностей, головне завдання якої – підготовка молоді до життя у громадянському, демократичному суспільстві.

Методисти РМК на допомогу педагогічним працівникам до семінарів готували різноманітні рекомендації, пам’ятки, матеріали для проведення ділових ігор, електронних презентацій із зазначених тем.

Районні методичні заходи на базі закладів освіти довели, що педагогічні колективи Дудчанської «школи-сад», Любимівської, Михайлівської, Гаврилівської, Нововоскресенської, Миролюбівської ЗОШ значно просунулися у своїй теоретичній підготовці і активно долучилися до введення інновацій.

Питанню розвитку творчої активності, педагогічної майстерності шляхом організації внутрішкільної методичної роботи з педагогічними кадрами було присвячене засідання Школи молодого керівника на базі Хрещенівської ЗОШ. Цікаво, з використанням нестандартним форм , зокрема тренінгу, було розкрито систему роботи керівників освітнього закладу щодо підвищення професійної майстерності вчителів. Яскраві, нестандартні уроки вчителів Квітки Оксани Григорівни, Бережної Майї Олександрівни, Благодарної Алли Іванівни, Андрійчук Алля Григорівни, Топчій Наталії Миколаївни, Щербак Світлани Сергіївни, Піташевської Наталії Володимирівни, Соколовської Юлії Володимирівни свідчили про результативність методичної роботи.

Учасники семінару переконалися в тому , що шлях до розвитку творчої активності педагогічних кадрів – використання традиційних та інноваційних підходів.

З метою якісного забезпечення процесу становлення молодих педагогів, зростання їх професійної підготовки у районі продовжувала свою діяльність Школа молодого спеціаліста. Для реалізації основних напрямків роботи використовувалися інтерактивні методики навчання: захист проектів, моделювання, творчі зустрічі, майстер-класи з використанням інформаційно-комунікативних технологій, презентації методичних ідей. І як результат – методичне зростання молодих спеціалістів Гапича Сергія Олександровича, Дутчака Миколи Ігоровича( Гаврилівська ЗОШ), Абрамович Світлани Юріївни, Рябоконь Ірини Олександрівни (Миролюбівська ЗОШ), Раєвського Олександра Олеговича (Нововоронцовська ЗОШ №1), Шаповалової Катерини Василівни (Любимівська ЗОШ), про що свідчать відвідані уроки та позакласні заходи, рівень навченості школярів, їх участь у конкурсах.

Зміст методичної роботи був спрямований на вирішення науково-методичної проблеми «Професійна мобільність учителя в контексті Болонського процесу, її аспекту «Забезпечення мобільності вчителя та учня шляхом формування інформаційних та комунікативних компетенцій».

Методичний кабінет відділу освіти відмічає плідну роботу творчих груп «Інтелект» (Дудчанська ш/с), «Пошук» (Золотобалківська ЗОШ), «Освіта через екологію» (Михайлівська ЗОШ). Питання формування й розвитку особистості зі стійкими переконаннями та системою знань про здоров’я та здоровий спосіб життя були в центрі уваги роботи творчої групи «Є ідея!» (Любимівська ЗОШ, керівник Ткаченко Віктор Григорович).

Любимівський загальноосвітній навчальний заклад є опорним з питання використання інноваційних технологій в умовах школи сприяння здоров’ю (директор Ткаченко Жанна Данилівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Лигун Галина Володимирівна). За високий організаційний рівень та активну участь в обласному конкурсі «Молодь обирає здоров’я» школа зайняла призове місце, а заступнику директора з виховної роботи Гергель-Малюжонок Альоні Сергіївні оголошено подяку.

Питання організації виховної роботи засобами туризму та краєзнавства протягом останніх років в центрі уваги керівників Хрещенівської ЗОШ (директор Квітка Оксана Григорівна, заступник директора з НВР Бендюк Світлана Анатоліївна): туристсько-краєзнавча робота ведеться на високому рівні, школа щороку виборює призові місця в обласних змаганнях .

Гаврилівська ЗОШ активно впроваджує Модель інноваційного навчального закладу – Школи громадянських компетентностей (директор Базиляк Валентина Леонідівна, заступник директора з НВР Грицик Тетяна Миколаївна). Про системність управління громадянським вихованням свідчать практичні результати: створення та реалізація соціальних проектів спільно з сільською громадою та їх щорічна, починаючи з 2005 року, презентація в м. Києві . Приємно відзначити, що і в 2011 році школярі Гаврилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів всьоме стали переможцями Всеукраїнської акції «Громадянин-2011», побували в м. Києві.

Результативною була робота Михайлівського опорного закладу з питання формування екологічної свідомості особистості (директор Слущенко Віктор Леонідович. заступник директора з НВР Пунейко Надія Романівна), про що свідчать вагомі здобутки педагогічного колективу у дослідницько-пошуковій, проектній діяльності.

Відомий філософ і мислитель Конфуцій стверджував: «Три шляхи ведуть до знань: шлях роздумів – цей шлях найблагородніший, шлях наслідування – це найлегший, і шлях дослідження – найскладніший». Цей шлях невтомно торує педагогічний колектив Дудчанської «школи-сад» (директор Мельник Тетяна Володимирівна, заступник директора з НВР Васильєва В.Ф.). 10 червня поточного року педагогічний колектив на вченій раді Херсонської академії неперервної освіти відзвітував про завершення дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня з питання «Педагогічні засади формування навчально-виховного середовища в загальноосвітніх закладах сільської місцевості через створення моделі «Школи розвитку особистості» . Участь педагогічного колективу школи-садка у дослідно-експериментальній діяльності забезпечила переорієнтацію навчального процесу на інноваційні методики та технології, опанування новими інформаційними технологіями, запровадження нового стилю управління.

Результати експерименту підтверджують гіпотезу про можливість ефективного функціонування моделі «Школа розвитку особистості», що забезпечує кожній дитині розвиток індивідуальних якостей і творчих здібностей, становлення соціально компетентної особистості.

Одним з важливих кроків у формуванні професійної компетентності вчителя є досвід – скарбниця педагогічної мудрості. Протягом року на рівні районного методичного кабінету, загальноосвітніх навчальних закладів вивчено та презентовано на засіданні контрольно-методичної ради відділу освіти досвід роботи учителя музики та художньої культури Хрещенівської ЗОШ Топчій Наталії Миколаївни з питання «Створення умов для розвитку художньо-творчого мислення дітей засобами інтегрованого мистецтва» та досвід роботи вихователя-методиста Нововоронцовського дошкільного навчального закладу №1 Гонтар Алли Яремівни «Природоохоронна робота. Від екології природи – до екології душі». Обмін досвідом роботи відбувався в ході проведення семінарів-практикумів, презентацій, майстер-класів, творчих звітів, тижнів педагогічної майстерності (Золотобалківська, Михайлівська, Любимівська, Дудчанська, Гаврилівська школи). Педагогічні надбання поширювалися через видавничу продукцію: бюлетені, збірки методичних матеріалів. Методичним кабінетом відділу освіти на допомогу педпрацівникам створено анотований каталог перспективного педагогічного досвіду, керівникам шкіл видано методичні рекомендації щодо вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду.

Районний методичний кабінет, плануючи роботу з педагогічними кадрами, завжди орієнтується на головні проблеми в освіті, базується на обласних напрямках, створює умови для подальшого творчого розвитку педагогів. У 2010-2011 н.р. успіхи вчителів району на обласному рівні підтвердили вірність обраних векторів розвитку. Як приклад можна навести перемогу в обласному конкурсі «Педагогічний досвід освітян Таврії» ( Дудчанська «школа-сад», досвід директора Мельник Тетяни Володимирівни– ІІІ місце), досвід учителя фізкультури Любимівської ЗОШ Ткаченка Віктора Григоровича – ІІ місце.

Із 10-и конкурсантів абсолютним переможцем І етапу та лауреатом ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2011» стала спеціаліст вищої категорії, старший учитель Дудчанського загальноосвітнього об’єднання «школа-дитячий садок» Іванів Олена Миколаївна.

Протягом останніх п’яти років маємо лауреата ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» , кращого сільського вчителя Біду Світлану Михайлівну. Переможцями районного та лауреатами обласного етапу конкурсу за ці роки стали: Тимошенко Любов Петрівна (Любимівська ЗОШ), Морозова Олена Леонідівна, Сіренко Інга Володимирівна (Нововоронцовська ЗОШ №1), Силютіна Ірина Федорівна (Любимівська ЗОШ), що свідчить про зростання творчої активності педагогів. Два роки поспіль ми проводили І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», де кількість учасників щороку збільшується: у 2010 році – 8 учасників, а в 2011- 10. На жаль, керівники Петропавлівської, Миролюбівської ш/с, Біляївської та Гаврилівської ЗОШ не використали вагомих важелів щодо залучення педагогічних працівників до участі у цьому конкурсі.

Не менш радують успіхи педколективів у щорічному обласному конкурсі «Школа Херсонщини». Приємно відзначити колектив Дудчанської ш/с, який двічі займав перші місця . Плідним був і 2011 рік – Гаврилівська ЗОШ посіла ІІ місце у цьому конкурсі у номінації «Школа громадянського становлення» (директор Базиляк Валентина Леонідівна,заступник директора з навчально-виховної роботи Грицик Тетяна Миколаївна).

Про активізацію творчого потенціалу педагогів свідчить і участь у Всеукраїнському конкурсі «Панорама творчих уроків – 2011» учителя початкових класів Нововоронцовської ЗОШ №1 Калич Галини Миколаївни, яка свій досвід роботи презентувала в м. Києві. А це результат роботи творчої групи «Формула успіху» ( керівник Пасіченко Олена Анатоліївна).

У Всеукраїнському конкурсі «Методична робота як проект» заступник директора з навчально-виховної роботи Гаврилівської ЗОШ Грицик Тетяна Миколаївна виборола ІІІ місце, побувала на Дні завуча в м. Києві.

Учитель фізичної культури Осокорівської ЗОШ Радчуков Віталій Володимирович брав участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок та урок з елементами футболу, отримав диплом ІІ ступеня.

Керівник Хрещенівської ЗОШ Квітка Оксана Григорівна брала участь в обласній конференції з питання впровадження громадсько-державного управління.

Учитель початкових класів Дудчанської «школи-сад» Іванів Олена Миколаївна нагороджена дипломом за ІІІ місце в обласному конкурсі сценаріїв «Перлина натхнення» у номінації «Національно-патріотичне виховання», а колектив цього закладу нагороджено дипломом за ІІ місце у номінації «Пожежна безпека».

Впродовж 2010-2011 н.р. методичний кабінет відділу освіти працював над поповненням відеотеки перспективного педагогічного досвіду, що нині налічує близько півсотні матеріалів : а це – фото-, відео, мультимедійні презентації методистів РМК, освітніх установ, які дають можливість популяризувати інноваційну діяльність району як дошкільної, так і загальної середньої освіти.

Збільшилася кількість друкованих матеріалів у фахових журналах, газетах, авторами яких є вчителі Кордіс Алла Олександрівна ( Золотобалківська ЗОШ), Онишкевич Тетяна Олегівна, Гергель-Малюжонок Альона Сергіївна (Любимівська ЗОШ), Раєвський Олександр Олегович, Топчій Валентина Миколаївна, Козир Людмила Миколаївна, Чумак Анна Володимирівна, Сулима Юлія Володимирівна, Калич Галина Миколаївна (Нововоронцовська ЗОШ №1), Жмурська Олена Анатоліївна (Осокорівська ЗОШ), Корецька Оксана Анатоліївна, Квітка Оксана Григорівна, Топчій Наталя Миколаївна (Хрещенівська ЗОШ), Грицик Т.етяна Миколаївна. Базиляк Валентина Леонідівна (Гаврилівська ЗОШ), Герасик Оксана Миколаївна (Нововоскресенська ЗОШ).

Поряд з цим в організації методичної роботи є певні проблеми.

Сучасна освіта неможлива без упровадження інноваційних форм і методів, тому методичну роботу необхідно перебудувати так, щоб вона була зорієнтована на особистість педагога, перевагу слід віддавати індивідуальним формам і методам організації діяльності. Керівникам необхідно направити зусилля на створення кожним педагогічним працівником своєї програми самовдосконалення. Вимагає значного поліпшення робота керівників по підготовці та залученню педагогічних працівників до дослідно-експериментальної діяльності. Необхідно спрямувати зусилля на вдосконалення роботи по вивченню, узагальненню та впровадженню перспективного педагогічного досвіду. Керівникам освітніх закладів потрібно активізувати роботу по створенню та накопиченню бази кращих відеоуроків.

Якщо дошкільна освіта є базисом для рівного доступу до якісної освіти, то початкова знаменує початок формування системи глибоких знань, котрі в майбутній освіті матимуть значення вектора, за яким буде спрямовуватись навчання кожної особистості. Результати моніторингових досліджень показали зростання показника якості знань у порівнянні з попереднім навчальним роком з математики на 6%, залишаються стабільними показники з рідної мови та читання.

Якщо аналізувати успішність за трьома освітніми ступенями , то за даними статистичних звітів якість знань є вищою за середній показник по району, що становить 45%, у Дудчанській школі-сад – 51%, Гаврилівській ЗОШ – 50%, Біляївській – 51%, Нововоронцовській ЗОШ №1 – 50%. Нижчими є показники якості знань у Любимівській ЗОШ – 35,5%, Нововоскресенській ЗОШ – 36%, Петропавлівському НВК – 37%.

Випускників старшої школи, які отримали атестати про повну загальну середню освіту – 189. Із них 158 учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з денною формою навчання, 30 випускників 12 вечірніх класів та 1 екстерн.

Золотою медаллю нагороджено 5 випускників (3%). Це учні Дудчанської школи-сад, Нововоронцовської №1, Золотобалківської, Михайлівської шкіл. У минулому році медалістів було 11 ( 4,4%).

Отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту 225 учнів 9-их класів, із них 8 свідоцтв з відзнакою (3,5%) (Нововоронцовська ЗОШ №1, Нововоронцовська ЗОШ №2, Дудчанська ш/с). У 2009-10 навчальному році шестеро дев’ятикласників закінчили школу ІІ ступеня з відзнакою, а це означає, що у наступному році у районі буде не менше 6 медалістів.

За результатами державної підсумкової атестації у поточному році високу якість знань показали випускники базової та старшої школи :

з української мови у Новоолександрівській ш/с – 88%, Гаврилівській ЗОШ – 79%, Нововоронцовській ЗОШ №2 – 72%;

з історії -100% у Новоолександрівській ш/с, Нововоронцовській ЗОШ №1, Михайлівській ЗОШ;

з біології у Михайлівській ЗОШ – 100% , Нововоронцовській ЗОШ №1 – 88%, Дудчанській ш/с – 83%, Гаврилівській ЗОШ – 82%,Осокорівській – 74%;

з географії у Дудчанській ш/с – 100%, у Хрещенівській ЗОШ - 90%;

з математики у Дудчанській ш/с – 81%, Нововоронцовській ЗОШ №1 – 70%, Осокорівській ЗОШ – 62%;

з іноземної мови у Новоолександрівській ш/с – 67%, Хрещенівській ЗОШ - 63%.

Усім зрозуміло, що є один важіль, який сприятиме розвитку всієї освіти, певна точка опори. Пам’ятаєте, як говорив Архімед: дайте мені точку опори – і я переверну увесь світ. Ось така точка опори є в середній освіті – це найсучасніші технології, передусім, інформаційно-комунікаційні. Одним із найголовніших факторів запоруки успіху в нашій роботі є формування в учнів знань і навичок володіння новими інформаційними технологіями, підготовка вчителя до використання комп’ютерної техніки і впровадження інтерактивних методів навчання. Що ми робимо для цього? Розроблено і впроваджується проект «Школа електронного урядування». Це – 100% укомплектування шкіл комп’ютерною технікою. На даний час усі 14 загальноосвітніх заклади обладнані сучасними комп’ютерними класами. Усі школи підключено до мережі Інтернет, шість з них мають власні веб-сторінки. Комп’ютер та інформаційні технології все ширше використовуються у викладанні різноманітних предметів як сучасний засіб моделювання процесів і явищ, як засіб наочності, як засіб математичної обробки результатів експерименту, а також контролю та самоконтролю знань учнів. На сьогодні всі школи району забезпечені сучасними педагогічними програмовими засобами, які широко використовують учителі району. Усе частіше на уроках використовуються мультимедійні презентації.

Оптимізація освітнього простору району включає управління процесом навчання, що передбачає оволодіння і застосування найновіших форм і методів діяльності в глобальному інформаційному просторі, який відкриває безмежні можливості для розвитку особистості, спілкування з владою, отримання найрізноманітнішої інформації, освіти на рівні найвищих світових стандартів. Однак далеко не всі навчальні заклади максимально використовують інформаційні можливості комп’ютерного парку, це стосується і вчителів, які на сьогодні не володіють навичками в користуванні новітніми технологіями. Вік чи відсутність часу не є серйозними причинами, які не дозволяють долучитися до глобального простору знань і інформації, який використовує увесь світ. Вчитися протягом усього життя має сам учитель, щоб навчити цьому і своїх вихованців. Лише такий учитель здатен підготувати конкурентоздатного випускника, який знайте своє місце в житті.

З вересня 2010 по травень 2011 року проходила районна Спартакіада школярів з 12 видів спорту. Дев′ять шкіл взяли участь у всіх видах програми. Усього в Спартакіаді брали участь 1546 учнів, що становить 103 відсотка від кількості школярів 5 – 11 класів. Протягом навчального року серед збірних команд загальноосвітніх шкіл точилася напружена боротьба за першість. Справжню волю до перемоги виявили колективи Новоолександрівської ш/с, зайнявши другий рік поспіль І загальнокомандне місце та Дудчанської ш/с, піднявшись з 6 на 2 сходинку. Потужний потенціал продемонстрували учні Любимівської ЗОШ , підтвердивши минулорічну призову позицію. Вихованці Гаврилівської школи міцно утримують першість уже четвертий рік.

Великий обсяг роботи з обдарованою молоддю здійснює РЦДТ, який проводить навчально-виховну, іформаційно-методичну, організаційно-масову роботу, спрямовану на удосконалення роботи з керівниками гуртків, педагогами-організаторами , керівниками туристсько-краєзнавчих гуртків, керівниками наукових секцій МАН загальноосвітніх навчальних закладів району. Контингент вихованців РЦДТ сталий – 186 дітей і підлітків, що займаються у 18 гуртках.

Для задоволення побажань та інтересів учнів у загальноосвітніх закладах району працювало 136 гуртків , які охоплювали 2162 учні, що становить 94% від учнівського контингенту. 36 гуртків працювали на безоплатній основі.

Проте все ж превентивне виховання залишається одним із першочергових завдань. Кількість злочинів та правопорушень, скоєних неповнолітніми, не спадає: у 2010 році – 9, за шість місяців 2011 року – 1 злочин (Нововоскресенська ЗОШ), 2 правопорушення (Нововоронцовська ЗОШ №2, Хрещенівська ЗОШ). На обліку в підрозділі кримінальної міліції

у справах дітей органів внутрішніх справ України перебуває 4 школярів, серед яких 1 – дівчина.

Моніторинг кількості скоєних злочинів серед неповнолітніх свідчить про те, що протиправні дії вчинили діти, батьки яких ухиляються від виконання своїх обов’язків (8осіб) та діти, позбавлені батьківського піклування (1 особа).

Але не лише «нерадиві» батьки винні у тому, що діти ідуть на злочин. Чи завжди ми приділяємо таким дітям достатньо уваги, терпіння? Чи змогли педагоги разом із громадою селища та сіл своєчасно виявити сім’ї, які опинилися в скрутних життєвих умовах та надати їм хоч яку-небудь допомогу? Це питання, на які нам разом треба знайти відповідь.

Приємно, що перший крок у цьому напрямку зроблено. 03 червня відбулося спільне засідання постійних комісій - мандатної, з питань депутатської етики, законності і правопорядку, з питань гуманітарної політики і соціального захисту - районної ради, із залученням представників освіти, кримінальної міліції, ДАІ, служби у справах неповнолітніх, служби у справах сім’ї, молоді та спорту з питання профілактичної діяльності правопорушень серед неповнолітніх. У результаті розроблено рекомендації, реалізація яких, сподіваємося, допоможе уникнути подальшої дитячої злочинності.

У 2011 році в оперативне управління відділу освіти передано комунальний заклад «Дитячий оздоровчий табр ім. І.Бережного». На його базі було організовано на високому рівні відпочинок та оздоровлення 540 дітей району. Вперше діти із сіл степової зони мали змогу отримати якісні послуги з оздоровлення не на асфальті, а в відремонтованих будиночках одного з найкращих рекреаційних куточків Херсонщини. Ми вдячні педагогам, які самовіддано працювали у таборі, організовуючи на високому рівні різноманітні виховні та розважальні заходи, щоб літній відпочинок запам’ятався кожній дитині. Усього протягом літа, враховуючи табори з денним перебуванням, оздоровлено 49% від загального контингенту школярів.

Освіта району – це багатогранна система, яка об’єднує найпотужніший творчий та інтелектуальний потенціал, здатний перетворювати дійсність, в центрі якої діяльна, високодуховна і всебічно розвинута особистість. Плекати саме таку особистість покликані ми з вами. Дозвольте побажати усім вам міцного здоров’я, терпіння і успіхів у цій найважливішій справі нашого з вами життя.

Презентація до доповіді
Кiлькiсть переглядiв: 878