ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НОВОВОРОНЦОВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2012-2015 РОКИ

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.. у тому числі по рокам: Очікуваний результат
2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Інформаційно-технічне забезпечення виконання програми 1.1.Створення координаційної групи з питань інформатизації району Перше півріччя 2012 року Районна державна адміністрація Районний Створення органу для координації та моніторингу виконання програми інформатизації району
Сільський
Інші джерела фінансування
1.2 Апробація співпраці з різними провайдерами, постачальниками якісних технологій швидкісної передачі даних з використанням каналів зв’язку високої пропускної спроможності 2012-2013 Координаційна група Районний 14 14 - - Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, у тому числі до мережі Інтернет, місцевих органів влади та місцевого самоврядування, районних державних адміністрацій
Сільський
Інші джерела фінансування
1.3.Технічний супровід та інформаційне наповнення офіційного Веб-сайту району (веб-сайт районної державної адміністрації) 2012-2015 Районна державна адміністрація Районний Інтеграція інформаційних ресурсів району до єдиного Веб-порталу органів виконавчої влади
Сільський
Інші джерела фінансування
1.4.Залучення технічної та програмної складової. Створення єдиної інформаційної бази району 2013-2015 Учасники програми Районний - 50 50 50 Поповнення комп’ютерного парку учасників програми. забезпечення ліцензійною програмною продукцією
Сільський
Інші джерела фінансування
1.5.Відкриття пункту надання електронних адміністративних послуг 2013 Районна державна адміністрація Районний - 10 - - Своєчасне, оперативне, якісне надання послуг територіальній громаді району
Сільський
Інші джерела фінансування
1.6.Проведення моніторингу оцінки електронної готовності району 2012-2015 Координаційна група Районний Підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів на заходи з упровадження інформаційних технологій. Корегування завдань районної програми інформатизації на наступні роки
Сільський
Інші джерела фінансування
2 Забезпечення комплексного здобуття та продукування інформації через систему електронного врядування 2.1.Проведення майстер-класів для учасників програми з питань використання інформаційно-комунікаційних технологій 2012-2015 Координаційна група із залученням профільних спеціалістів Районний Підвищення рівня обізнаності використання електронних засобів органами місцевого самоврядування
Сільський
Інші джерела фінансування 1 1 1 1
2.2..Відкриття електронних приймалень як моделі оптимальної форми спілкування громади з органами влади 2013-2015 Районна державна адміністрація, районна рада, структурні підрозділи РДА , селищна і сільські ради Районний - 2 2 2 Вільний доступ звернень громади до керівників району, організацій, підприємств
Сільський
Інші джерела фінансування
2.3..Випуск електронних газет для різної адресної аудиторії району 2012-2015 Усі відділи, заклади, структури, редакція районної газети «Вісті» Районний Перебудова взаємовідносин з населенням, подолання інформаційної нерівності, оперативне і якісне інформування громади
Сільський
Інші джерела фінансування
2.4.Створення електронної дошки оголошень району 2013-2015 Учасники програми Районний Забезпечення економічного розвитку району
Сільський
Інші джерела фінансування
2.5.Створення інформаційного продукту, який викличе інвестиційну привабливість до ресурсів Нововоронцовського району (зелений туризм, історія, сільське господарство) 2012-2015 Органи місцевого самоврядування, фізичні, юридичні особи, заклади освіти, культури. Районний Залучення інвесторів, бізнес-структур у сільське господарство, зелений туризм та інші галузі економіки району
Сільський
Інші джерела фінансування
2.6.Використання інтернет-форумів для оперативного, масового, дієвого і результативного обговорення нагальних питань життєдіяльності району 2012-2015 Учасники програми Районний Сприяння розвитку демократичного суспільства з максимальною участю громадян.
Сільський
Інші джерела фінансування
2.7.Запровадження випуску електронних відео-новин 2013-2015 Учасники програми Районний - 5 - - Забезпечення принципів відкритого доступу до інформації
Сільський
Інші джерела фінансування - 2 - -
3 Інформатизація системи управління освітою 3.1.Створення інформаційної системи управління освітою у рамках реалізації програми «Школа електронного урядування» 2012-2015 Відділ освіти Районний Якісне і своєчасне інформування батьківської громади про рівень освітянських послуг, побудова нового стилю управління
Сільський
Інші джерела фінансування
3.2.Запровадження аспектів платформи нових електронних стандартів в освіті району 2012-2015 Відділ освіти Районний Надання освітніх послуг за сучасними світовими стандартами та створення умов для повноцінного навчання учнів та дітей з обмеженими можливостями
Сільський
Інші джерела фінансування
4 Створення і поширення інформаційного продукту 4.1.Створення медіатеки мультимедійних презентацій з різних сфер життєдіяльності району та електронних портфоліо новаторів професійної діяльності 2013-2015 Районна державна адміністрація Районний Забезпечення інформаційних потреб користувачів через своєчасне доведення інформації, створення електронного каталогу фондів громадської електронної медіатеки, забезпечення наступності досвіду, обміну інформацією у міжгалузевому просторі
Сільський
Інші джерела фінансування
4.2.Створення «Електронний консалтинговий центр» 2013-2015 Заклади освіти району Районний Надання нових можливостей громадян для самореалізації в різних сферах діяльності, оперативне надання інформаційної допомоги та можливості навчатися протягом усього життя, забезпечення прав у доступі до якісної інформації для громадян з обмеженими можливостями.
Сільський
Інші джерела фінансування
4.3.Створення «Віртуальних музеїв» району 2012-2015 Заклади освіти, культури району Районний Надання можливостей вільному доступу в будь-який час до культурного середовища, історичної спадщини району
Сільський
Інші джерела фінансування
5 Використання власного інформаційного продукту в межах району 5.1.Узагальнення досвіду та випуск методичного посібника з теми Проведення веб-конференцій для підвищення якості освіти у навчальних закладах району 2012-2015 КУ «Нововоронцовський районний методичний кабінет» Районний - - - 5 Піднесення на більш досконалий рівень комп’ютерної грамотності користувачів електронних продуктів – освітян
Сільський
Інші джерела фінансування - - - 2
5.2.Впровадження електронного документообігу, електронного цифрового підпису органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами та організаціям 2013-2015 Районна державна адміністрація, районна рада, організації та установи району Районний - 10 10 10 Забезпечення збереження достовірності та цілісності даних в системі документообігу, створення надійної системи резервування даних
Сільський
Інші джерела фінансування
5.3.Проведення майстер-класів для керівників установ, організацій, підприємств щодо впровадження електронного документообігу та цифрового підпису 2013-2015 Районна державна адміністрація, районна рада, організації та установи району Районний Розширення використання інформаційно-комунікаційних технологій у суспільних відносинах
Сільський
Інші джерела фінансування
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік Усього витрат на виконання Програми, тис. гривень
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 15 80 63 70 228
Районний бюджет 14 77 62 67 220
Залучені кошти 1 3 1 3 8

сторінка 1 2

Кiлькiсть переглядiв: 0