14 квітня 2014 року у Михайлівському дошкільному навчальному закладі був проведений семінар вихователів "Реалізація ідей розвивального середовища в умовах дошкільного навчального закладу. Ступінь відповідності предметно-розвивального середовища індивідуально-типологічним особливостям вихованців".

Як відомо, незаповнене і безбарвне предметно-ігрове середовище справляє на дітей негативний вплив, гальмує розвиток особистості. Перенасичене предметне середовище так само погано впливає на психіку малят. І тільки періодично поновлюване, варіативне, оптимально організоване предметно-ігрове середовище має розвивальний вплив, спонукає дитину до активної пізнавальної діяльності, позитивно впливає на її емоційну сферу, мобілізує процеси мислення. Саме тому було обрано таку тему.

ПРОГРАМА

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ЗАНЯТТЯ

РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

/Files/images/Фото0459.jpg/Files/images/Фото0466.jpg
8 листопада 2013 року відбувся семінар керівників дошкільних навчальних закладів на базі Гаврилівського дошкільного навчального закладу "Управлінські умови та методика формування життєвої компетентності дитини дошкільного віку"

/Files/images/gavrilvskiy_dnz/PB084026.JPGСучасний темп життя характеризується швидкими та глибокими змінами. Змінюється, удосконалюється і система дошкільної освіти, яка завжди виконувала і виконує важливе соціальне замовлення суспільства і є одним із факторів його розвитку.
Перетворення та розвиток системи дошкільної освіти в значній мірі визначається тим, наскільки ефективно здійснюється управління всіма її ланками.
Перед керівником дошкільного навчального закладу стоять завдання динамічно розвивати зміст навчально-виховного процесу, підвищувати його ефективність і якість. Сучасний керівник повинен будти компетентним як у питаннях методології навчання, виховання і розвитку дошкільників, так і в системному управлінні.

Було розглянуто ряд питань: ПЕРЕГЛЯНУТИ

/Files/images/gavrilvskiy_dnz/PB084013.JPGКерівники дошкільних закладів/Files/images/gavrilvskiy_dnz/PB084005.JPG/Files/images/gavrilvskiy_dnz/PB084010.JPG/Files/images/gavrilvskiy_dnz/PB084021.JPGХома Н.М./Files/images/gavrilvskiy_dnz/PB084022.JPGШваничик Л.В./Files/images/gavrilvskiy_dnz/PB084017.JPG/Files/images/gavrilvskiy_dnz/PB084024.JPGЗаступник директора Миролюбівського НВК
Семінари у 2012/2013 н.р.:


8 квітня 2013 року для завідуючих дошкільними навчальними закладами у Осокорівському ДНЗ проведено семінар "Шляхи підвищення ефективності управління сучасним навчальним закладом".

/Files/images/semnar_osokorvka_dnz/IMG_4708.JPGКерівники дошкільних закладів району

Порядок проведення семінару:

8.00 – 8.45 – заїзд учасників

8.45 – 9.00 – реєстрація та інструктаж

Федорак І.В., методист КУ «РМК»

9.00 – 9.15 – презентація дошкільного закладу

(зав. д/з Лівіцька Любов Яківна)

9.15 – 9.45 – старша група

Інтегроване заняття. Тема: «Подорож до країни Математики»

(Вих. Косолап Алла Григорівна)

9.45 – 11.00 – висвітлення теоретичних питань:

1. Концепція постійного контролю за якістю дошкільної освіти. (зав. д/з Лівіцька Л.Я.)

2. Залучення педагогів до ухвалення та реалізації управлінських рішень. (зав. д/з Лівіцька Л.Я.)

3.Самоосвіта педагогів дошкільного закладу. (зав. д/з Лівіцька Л.Я.; вихователь-методист д/з № 1 Петриченко Юлія Андріївна)

11.00 – 11.30 – ділова гра «Пазли»

(вих. д/з Шевченко Олена Михайлівна)

11.30 – 11.45 – «Як створити ефективний механізм управління? Яким вимогам має відповідати лідер сучасного колективу?»

(методист РМК Федорак Ірина Вікторівна)

11.45 – 12.00 – підсумок семінару.

ПАМ’ЯТКА "КЕРІВНИК І ЧАС

· Навчитись організовувати себе та інших – означає навчитись розпоряджатись часом.

· Усе робити вчасно – найбільша цінність у роботі.

· Як ви поводитеся з часом, так і час поводитиметься з вами.

· Керівник – це організатор, зобов’язаний продуктивно використовувати час та привчити до цього інших.

· Те, що зроблено вчасно, вимагає значно більших зусиль і часу для виконання.

· Потрібно вміти працювати не тільки тоді, коли часу обмаль, але й тоді, коли його багато.

· Керівник не владний над часом, але він може його раціонально використовувати.

· За будь-який проміжок часу можна зробити щось потрібне та корисне.

· Що можна зробити зараз і сьогодні, краще не відкладати на потім і на завтра.

· Найвище мистецтво керівника – знаходити час, коли його обмаль або бракує зовсім.

· Найдорожча плата – це плата за втрачений або згаяний час.

· Найбільш розповсюджені злочини – гаяння, витрачання та змарнування часу.

ЯКИХ ЯКОСТЕЙ ПОТРЕБУЄ КЕРІВНИК СЬОГОДНІ?

Узагальнення вчених, спеціалістів дають можливість виділити ті якості, які керівникові необхідні сьогодні.

  1. Труднощі, хвилювання, стреси все більше втручаються в ділове життя керівника. Він повинен ефективно управляти собою і своїм часом.
  2. «Розмивання» традиційних цінностей призвело до серйозного розладу особистих переконань та цінностей. Сучасний керівник повинен з’ясувати свої особисті цінності.
  3. Широка можливість вибору. Керівник зобов’язаний визначити мету роботи, що виконується, а також власну мету.
  4. Організаційні системи не в змозі забезпечити всі можливості для навчання, яких потребує сучасний керівник. Кожен керівник повинен особисто підтримувати власний зріст на розвиток.
  5. Проблеми нерідко раптово виникають, а засоби їх розв’язання обмежені. Здатність розв’язувати проблеми швидко та ефективно стають все важливішою частиною навичок управління.
  6. Конкуренція на ринку послуг робить необхідністю висування перспективних ідей. Керівники повинні бути винахідливими та спроможними гнучко реагувати на змінення ситуації.
  7. Багато методів управління застаріли. Потрібні нові, сучасніші прийоми управління, і керівники повинні освоїти інші підходи щодо своїх підлеглих.
  8. Значні витрати пов’язані з використанням праці персоналу. Тому керівники повинні вміло використовувати наявні трудові ресурси.
  9. Потребуються нові підходи у боротьбі з можливістю власного «старіння». Від керівника вимагається вміти допомогти іншим у швидкому вивченні нових методів.
  10. Керівник повинен уміти створити та удосконалити групи, які здатні швидко стати винахідливими і результативними.

ЯК УТВОРИТИ ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ?

ЯКИМ ВИМОГАМ МАЄ ВІДПОВІДАТИ ЛІДЕР СУЧАСНОГО КОЛЕКТИВУ?

ЗМІСТ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ У ДНЗ

АНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ

ДІЛОВА ГРА

ТЕСТ ДЛЯ КЕРІВНИКА

КОНЦЕПЦІЯ ПОСТІЙНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОСТІЙНОГО КОНТРОЛЮ

САМООСВІТА ПЕДАГОГІВ

/Files/images/semnar_osokorvka_dnz/IMG_4670.JPGЗаняття в старшій групі/Files/images/semnar_osokorvka_dnz/IMG_4683.JPG/Files/images/semnar_osokorvka_dnz/IMG_4701.JPGВедуча ділової гри вихователь Шевченко О.М./Files/images/semnar_osokorvka_dnz/IMG_4695.JPG/Files/images/semnar_osokorvka_dnz/IMG_4696.JPG/Files/images/semnar_osokorvka_dnz/IMG_4699.JPG/Files/images/semnar_osokorvka_dnz/IMG_4702.JPG/Files/images/semnar_osokorvka_dnz/IMG_4705.JPG

4 березня 2013 року у Миролюбівському навчально-виховному комплексі відбувся семінар для вихователів дошкільних закладів району з теми: "Наступність у роботі школи та дитячого садка з правового виховання".

Під час семінару було розглянуто такі питання:

- Реалізація наступності в умовах навчально-виховного комплексу;

- Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» - орієнтир формування готовності дітей до навчання в школі;

- Удосконалення сучасного заняття, уроку через інноваційні форми і методи роботи.

Рекомендації для вихователів дошкільних навчальних закладів району:

1. Підготовку дітей до школи здійснювати відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, програм виховання та навчання дітей дошкільного віку, затверджених Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.

2. Відповідно до сучасних вимог забезпечити охоплення всіх дітей старшого дошкільного віку різними формами дошкільної освіти.

3. За участю педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, вчителів початкової школи розширити можливості соціально-педагогічного патронату для дітей, які виховуються вдома.

4. Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків, громадськості щодо необхідності здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти та можливості її отримання в різноманітних організаційних формах.

5. Удосконалювати заняття, урок через використання інноваційних форм і методів роботи з дітьми.

6.Навчально-виховний процес організовувати як систему, що забезпечує інтелектуальний. творчий розвиток особистості, задоволення її пізнавальних потреб.

ПРОГРАМКА СЕМІНАРУ

Інноваційні технології

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ


/Files/images/solnce.gif26 листопада на базі Нововоронцовського д/з № 1 відбувся семінар-практикум для керівників дошкільних навчальних закладів

"Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах"

/Files/images/SAM_6603.JPG

/Files/images/SAM_6605.JPG

/Files/images/SAM_6612.JPG
2011/2012 н.р.

І. Районний семінар завідуючих дошкільними навчальними закладами

21 жовтня 2011 року на базі Золотобалківського ДНЗ відбувся семінар "Особливості навчання і виховання дітей дошкільного віку в різновікових групах".

/Files/images/PA210345.JPGКерівники дошкільних закладів району

ІІ. Районний семінар вихователів дошкільних закладів

17 листопада 2011 року на базі Біляївського ДНЗ відбувся семінар "Розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного віку".

/Files/images/IMG_0847.JPG

ІІІ. У квітні 2012 року на базі відділу освіти відбувся семінар-нарада для керівників дошкільних закладів (закачати), (закачати)

Кiлькiсть переглядiв: 1274