Довідка

Від 29.04.2013

Про дотримання

законодавства з питань

дошкільної освіти

Згідно з планом роботи відділу освіти, молоді та спорту та на виконання наказу від 11.03.2013 року № 46 «Про проведення перевірки стану виконання Закону України «Про дошкільну освіту» у дошкільних навчальних закладах району», протягом березня здійснена їх комплексна перевірка. Було складено робочу програму перевірки, зміст якої відповідає основним завданням діяльності дошкільного навчального закладу згідно із законодавством про дошкільну освіту. За результатами перевірки всіх питань програми зроблено висновок про стан виконання дошкільними закладами повноважень, покладених на них законодавством, зокрема статтею 11 Закону України «Про дошкільну освіту».

Дошкільний навчальний заклад – навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

У районі функціонує 9 дошкільних закладів, 1 загальноосвітнє об’єднання «школа-дитячий садок» І-ІІІ ступенів, 1 загальноосвітня «школа – дитячий садок» І-ІІІ ступенів, 3 навчально-виховні комплекси загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів «школа-дитячий садок». У міській місцевості – 2 дошкільні заклади.

Функціонує 33 групи, із них 3 - ясельні, 13 садових, 15 різновікових, 1-х класів - 2. З 1 вересня 2012 року почала діяти друга група для дітей дошкільного віку у Миролюбівському НВК (30 вихованців на 2 групи).

З 1 квітня 2013 року у Дудчанській школі-сад розпочала роботу третя група для дітей дошкільного віку. Проводиться робота щодо відкриття другої дошкільної групи у Біляївському НВК з 1 вересня 2013 року. За І квартал 2013 року у Дудчанській школі-сад дітей дошкільного віку збільшилось на 6 чоловік + 1 дитина охоплена соціально-педагогічним патронатом (67,2% охоплення), у Біляївському НВК на 5 чоловік + 4 соціально-педагогічний патронат (77% охоплення).

Дошкільною освітою охоплено 786 дітей, з них 761 у ДНЗ (736 – дошкільники, 25 – першокласники), 25 дошкільників охоплено соціально-педагогічним патронатом, по місту – 10, по селу – 15. Але жоден керівник не надав інформацію, підтверджуючі матеріали щодо здійснення соціально-педагогічного патронату.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07 травня 2007 року № 1/9-263 стосовно обліку дітей дошкільного віку у районі налічується 1315 дітей віком від 0 до 6-7 років (фактично проживають), із них по місту – 464 дошкільники, по селу – 851, з них 2 інваліди, які мають довідки і навчанню не підлягають (Осокорівка, Любимівка). Списки дітей наявні у кожному закладі.

Суспільним дошкільним вихованням у районі охоплено 68,8% дітей (від 1 до 6-7 років), станом на 1 січня 2013 року було 67%. Президент України Віктор Янукович поставив завдання забезпечити охоплення дітей дошкільною освітою на рівні не менше 85%.

На 100 місцях в середньому виховується 60 дітей, по місту – 121, по селу – 47.

Починаючи з 2005 по 2010 роки усі дошкільні заклади пройшли атестацію і мають право на надання освітніх послуг.

Аналіз забезпечення педагогічними кадрамисвідчить про те, що педагогічну діяльність у 9 дошкільних закладах та 5 школах-сад здійснюють 80 педагогів, 26 – по місту, 54 – по селу. 30 мають вищу педагогічну освіту (15 – по місту, 15 – по селу). Педагогічних працівників із середньою спеціальною освітою – 48, 11 – по місту, 37 – по селу. 2 працівника у сільській місцевості - із загальною середньою освітою (Петропавлівський НВК).

Курсову перепідготовку у 2012 році пройшли 6 педагогів та 1 медсестра (86%). У 2013 році – мають пройти 12 педагогів та 2 медсестри.

За результатами атестацій звання «Вихователь-методист» мають 4 педагоги, «Учитель-методист» - 1, 1 – «Заслужений учитель», 2 – «Старших учителя», «Вищу» категорію – 8, І категорію – 7, ІІ категорію – 5 педагогів.

Розглянувши забезпечення умов для підвищення кваліфікації педагогічних працівників та стан їх атестації, виявлено недотримання вимог стосовно організації та проведення атестації педпрацівників, а саме: протоколи засідань атестаційної комісії друкуються на ПК, а не пишуться у книзі протоколів, яка повинна бути пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою (Нововоскресенський ДНЗ, Михайлівський ДНЗ); відсутній перспективний план з атестації у Нововоскресенському ДНЗ та потребує оновлення у Петропавлівському НВК.

Ведення діловодства у ДНЗ повинно відповідати вимогам інструкції у дошкільних навчальних закладах, яка затверджена наказом МОНмолодьспорту від 01.10.2012 року № 1059. Виявлено порушення додатку 1 до інструкції у дошкільних навчальних закладах, а саме:

- п.1 підп. 7 книга обліку особового складу працівників відсутня у Гаврилівському ДНЗ та у Осокорівському ДНЗ;

- п.1 підп. 8 особові справи працівників потребують оновлення у Любимівському ДНЗ, Осокорівському, Золотобалківському ДНЗ, Новоолександрівській ЗОШ-д/с, Петропавлівському НВК. Після звільнення працівника – особова справа підшивається та зберігається 75 років.

Відсутні посадові інструкції працівників у Любимівському ДНЗ, інструкції техперсоналу – у Осокорівському ДНЗ, потребують оновлення – у Петропавлівському НВК.

Для перевірки керівниками не було надано трудові книжки, особові справи так як вони знаходяться у сільських радах (Хрещенівка, Золота Балка, Нововоскресенське).

Суворою вимогою є наявність номенклатури справ. Вона відсутня у Любимівському, Осокорівському, Нововоскресенському, Хрещенівському, Нововоронцовському ДНЗ №1; потребує оновлення – у Гаврилівському ДНЗ.

Успіх розв’язання накреслених перед сучасною освітою завдань багато в чому залежить від того, наскільки правильно сплановано в навчальному закладі організаційно-педагогічні та методичні заходи.

Адміністрація дошкільного закладу спрямовує всю методичну роботу на підвищення фахового та освітнього рівня вихователів, вивчення і втілення в практику кращого педагогічного досвіду, збагачення досвіду педагогів новими прогресивними технологіями та на постійне вдосконалення навичок самоосвіти.

Виявити і об’єктивно оцінити реальні можливості, здібності і талановитість кожного педагога, виростити з них майстрів педагогічної справи, які забезпечать кінцевий результат – високі досягнення вихованців закладу – головне завдання методичної роботи в закладі.

Першою сходинкою до вдосконалення професійної майстерності педагога є діагностування. Його проведення дає можливість цілеспрямовано й послідовно організувати методичну роботу, допомагає подолати такі характерні недоліки, як необґрунтованість вибраних форм і напрямків, брак елементів кращого педагогічного досвіду, взаємодопомоги.

У Нововоронцовських ДНЗ №1, 2, Михайлівському, Золотобалківському ДНЗ, Гаврилівському д/з, Миролюбівському НВК діє чітко спланована система методичної роботи. Її сітка створена на діагностичній основі. Завдання окреслені конкретно. Основними напрямками методичної роботи цих закладів є:

- Підвищення соціально-психологічної культури педагогів;

- Удосконалення педагогічної майстерності через систему тематичних семінарів, консультацій, педагогічних рад, роботу творчих груп;

- Розвиток творчого потенціалу;

- Формування інноваційної культури педагогів, здатності до аналізу й оцінки науково-методичних ініціатив.

З нетрадиційних форм роботи Нововоронцовських ДНЗ №1, 2 виділяються педагогічні консиліуми „Проблеми наступності” та „Визначення реальних навчальних можливостей вихованців, організація роботи з обдарованими дітьми”.

Чітко відображені заходи методичної роботи в річних планах роботи вищезазначених закладів. Хочеться відмітити план роботи Нововоронцовського ДНЗ №2 – він має динамічну структуру, після проведення будь-якого із запланованих заходів робиться відмітка про виконання.

Педагогами Нововоронцовських ДНЗ, Михайлівського, Нововоскресенського ДНЗ обрано методичні проблеми, які вони реалізовують в процесі своєї педагогічної діяльності.

Проте, абсолютно відсутня структура методичної роботи в Любимівському, Хрещенівському закладах. У Любимівському ДНЗ останнє оновлення документації в методичному кабінеті відбулося в 2010 році. У Петропавлівському НВК взагалі відсутній наказ про організацію методичної роботи у 2012 – 2013 році.

Педагогічна рада дошкільного закладу— постійно діючий колегіальний орган управління закладом. Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації книга протоколів педрад ведеться в кожному дошкільному закладі. У кожному садочку заплановано по чотири педради на рік. Проте, в тематиці жодної з них не відслідковується проблема області «Проектування педагогічного простору для стимулювання внутрішньої та зовнішньої мобільності учасників навчально-виховного процесу». У Любимівському ДНЗ теми педагогічних рад дублюються з року в рік, засідання останньої відбулося влітку 2012 року.

Плани освітньо-виховної роботи педагогів дошкільних закладів на 2012 – 2013 навчальний рік складено за напрямками діяльності відповідно до діючих програм (на кожен місяць окремо). Приємно, що педагогами Нововоронцовських, Михайлівського, Золотобалківського, Осокорівського, Дудчанського, Миролюбівського садків постійно поповнюється методична база закладів різноманітними друкованими виданнями, роздавальним матеріалом, логічними іграми, чого не можна сказати про Петропавлівський НВК, Хрещенівський ДНЗ. Творчі надбання педагогічних колективів не популяризуються через фахові видання.

Наочний матеріал, бібліографічні фонди методичного кабінету потребують систематизації та естетичного оформлення Петропавлівський НВК, Біляївський НВК, Хрещенівський д/з, Любимівський д/з, Нововоскресенський д/з, Новоолександрівська ш/с).

Організація навчально-виховного процесу у дошкільних навчальних закладах здійснюється відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту". Пріоритетним напрямом діяльності дошкільних навчальних закладів є спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти, схваленого на колегії Міністерства від 4 травня 2012 року, в якому визначено вимоги до рівня розвиненості, вихованості та навченості дитини 6 (7) років перед вступом до школи.

Зміст дошкільної освіти в межах Базового компонента реалізується через Державну базову програму розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», схвалену колегією МОН України 21 березня 2008 року та затверджену наказом МОН України № 41 від 29.01.2009 року та «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку.

Крім програмового забезпечення, при організації роботи з дітьми дошкільного віку педагоги керуються Переліком навчальних видань, рекомендованих до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році. Але слід направити свою діяльність на розширення та створення нових зон розвивального середовища.

У ДНЗ увесь навчально-виховний процес ведеться українською мовою. Усі педагогічні працівники володіють нею досконало.

Моніторинг успішності дітей дошкільного віку згідно з вимогами програми та роботи педпрацівників проводиться Нововоронцовськими д/з № 1, № 2, Дудчанською ш/с, Нововоскресенським д/з, Гаврилівським д/з, Михайлівським д/з.

Колективи дошкільних навчальних закладів складають спільні заходи зі школою, що спрямовані на узгодженість питань щодо розвитку, навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу, організації з ними освітнього процесу. Наступність у більшості випадків проявляється через взаємовідвідування уроків, занять.

За пріоритетними напрямками працюють 4 дошкільні заклади: Нововоронцовський д/з №1 – фізкультурно-оздоровчий, гуманітарний; Нововоронцовський д/з №2 – екологічний; Осокорівський – художньо-естетичний; Любимівський – художньо-естетичний.

Користуватись комп’ютерними комплексами мають змогу педагоги та вихованці шкіл-дитячих садків (100 – відсоткове забезпечення НКК), Нововоронцовського д/з №1 (2 комп'ютери), Нововоронцовського д/з №2 (1), Михайлівського (1), Любимівського (1).

У Нововоронцовському ДНЗ № 1 та школах-сад створено WEB-сайти, де колективи мають змогу розміщувати свої напрацювання. Наявність сайта в дошкільному закладі принесе масу користі та заощадить значний час як для педагогів, так і для батьків, а головне – розширить інформаційне поле методичного кабінету.

У кожному навчально-виховному закладі створені консультативні пункти для батьків. Але їх робота, як правило, носить формальний характер, аналіз роботи не проводиться.

Колективи дошкільних закладів активно співпрацюють з батьківською громадськістю через лекторії, дні відкритих дверей, акції, клуб молодих батьків, батьківські збори, газети, стенди.

Характеризуючи мережу дошкільних навчальних закладів освіти, слід відмітити, що 9 з них розміщена у типових приміщеннях, побудованих за типовим проектом, 1 – у пристосованому приміщенні (Хрещенівський ДНЗ).

Приведена у відповідність до статті Закону України "Про дошкільну освіту" мережа навчальних закладів (8 ясел-садків, 1 дитячий садок, 5 НВК ш/с). Забезпечений гнучкий режим роботи закладів (9 – 10,5 годин), групи комплектуються за віковими ознаками. Осокорівському д/з необхідно найближчим часом розробити та затвердити Статут, де буде замінено «дитячий садок» на «ясла-садок», для дітей віком менше 3-х років і до 6(7). Це дасть змогу охопити більшу кількість дітей дошкільною освітою.

Враховуючи зміни до Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1204, Статути усіх дошкільних закладів потребують поновлення. У змісті Статуту Новоолександрівської школи-сад не обумовлюється робота саме дошкільного закладу.

У результаті перевірки гурткової роботи та роботи з обдарованими дітьми в дошкільних закладах освіти району, зроблені наступні висновки:

- в усіх дошкільних закладах ведеться систематична гурткова робота, основні напрями – екологічний та художньо-естетичний;

- гуртки створені для різновікових груп дітей;

- робота гуртків представлена на достатньому рівні, особливо слід відзначити роботу гуртків Миролюбівського НВК, Михайлівського д/з, Золотобалківського д/з, Нововоронцовського №1 та №2, Любимівського д/з, Дудчанського загальноосвітнього об’єднання ш/с;

- в дошкільних закладах систематизована робота з обдарованими дітьми, створені банки даних, проводиться моніторинг обдарованих дітей та відповідна робота з батьками.

Рівень сформованості компетентної особистості кожного члена педагогічних колективів ДНЗ є необхідною умовою спланованої діяльності у вихованні дошкільнят. Тому, з метою забезпечення злагодженої роботи батьківського, педагогічного, дитячого колективів щорічно розробляються плани заходів щодо розвитку співпраці з сім’єю, дитиною, пошуку дієвих шляхів конструктивної взаємодії у прийняті педагогічних рішень.

Активно практикуються в роботі закладів такі форми роботи з батьками, як засідання клубу молодої сім’ї, батьківського комітету, консультації, консультативний пункт, родинні свята, зустрічі за круглим столом, дні відкритих дверей (Нововоронцовський ДНЗ №1, №2, Дудчанське ЗОШС, Миролюбівський НВК «Ш/С», Гаврилівський ДНЗ, Михайлівський ДНЗ ).

Відстежуються активні індивідуальні форми виховної роботи з батьками, що передбачають оперативне проектування можливих корекційних ситуацій у реалізації програми становлення особистості дитини.

Відпрацьована система контролю за оформленням та своєчасною змінністю матеріалів батьківських куточків.

Плідно позначаються на роботі освітнього закладу зв’язки з громадськими організаціями. Заслуговує на увагу позитивна атмосфера, яка панує у процесі спілкування між учасниками навчально-виховної діяльності.

Проте, вирішення спільних проблем у забезпеченні ефективного спілкування із сім’ями вихованців не завжди є запорукою злагодженої діяльності.

Планування виховної роботи з батьками повинно базуватися на основі детального психолого-педагогічного моніторингу, а не набору проведених загальних заходів, як це простежується в організації діяльності (Любимівського ДНЗ, Нововоскресенського ДНЗ, Хрещенівського ДНЗ, Петропавлівського НВК «Ш/С» ).

Перевіркою встановлено, що не відстежуються такі активні форми виховної роботи з батьками у реалізації програми становлення особистості дитини як психолого-педагогічний семінар, засідання за «круглим столом», батьківський форум (Петропавлівський НВК «Ш/С», Любимівський ДНЗ, Хрещенівський ДНЗ).

Потребує удосконалення система контролю за оформленням та своєчасною змінністю матеріалів батьківських куточків (Осокорівський ДНЗ, Петропавлівський НВК «Ш/С»).

Питання забезпечення безпеки в дошкільних закладах району вирішуються на основі законодавчих, нормативно-правових актів про охорону праці, пожежну безпеку.

З безпосередньою участю керівників закладів було проведено перевірку стану робочих місць та умов праці на відповідність нормативним вимогами охорони праці на харчоблоках, в пральнях, в котельнях, а також перевірено стан обладнання в спортивних залах, на ігрових майданчиках, стан територій закладів та стан будівель і споруд, що на них знаходяться, утримання основних та підсобних приміщень, ведення робочої документації з питань охорони праці, пожежної безпеки.

Приміщення дошкільних закладів відповідають державним стандартам. Технічний стан приміщень задовільний. Кабінети та кімнати для занять мають природне та штучне освітлення, яке відповідає вимогам. Повітряно-тепловий режим, регулярність вологого прибирання відповідають Державним санітарним правилам і нормам. Слід відзначити роботу колективів Нововоронцовських д/з №1, №2, Осокорівського, Золотобалківського, Михайлівського, Гаврилівського, Любимівського д/з, Дудчанського об’єднання ш/с, Миролюбівського НВК.

Під час підготовки до нового навчального року щорічно проводяться капітальні та поточні ремонти. Але, на жаль, комісіями Осокорівського, Золотобалківського, Любимівського, Хрещенівського, Нововоскресенського закладів не складаються акти приймання закладу, групових кімнат, спортивних залів, харчоблоку, кочегарок, ігрових майданчиків, готовності до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. Відсутні практично у всіх садочках протоколи перевірки стану захисного заземлення, ізоляції електромережі і випробувань електрозахисних засобів (протоколи є у Нововоронцовському д/з №1, №2, Миролюбівському, Біляївському НВК, Петропавлівському НВК).

Згідно з вимогами ведуться журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки педагогічних працівників, технічного персоналу, журнали реєстрації нещасних випадків, розроблені програми вступного інструктажу, інструктажі на робочому місці для працівників, призначені відповідальні особи за охорону праці, техніку безпеки у Нововоронцовському №1, №2, Осокорівському, Золотобалківському, Михайлівському, Гаврилівському д/з, Дудчанському об’єднані ш/с, Миролюбівському НВК.

Питання організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності включені до планів роботи.

В результаті перевірки було відзначено, що основний напрямок у роботі дошкільних закладів – це формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров'я як вихованців так і працівників. З цією метою колективами закладів постійно організовуються і проводяться тижні, місячники охорони здоров’я і безпеки життєдіяльності, години спілкування, навчально-ігрові конкурси, рольові ігри, розваги, лекції. На цих заходах розглядаються такі питання: “Життя - найдорожча цінність людини”, “Правила дорожнього руху”, “Знай і виконуй”, “Я пішохід”, “Правила поводження на воді (льоду)”, “Подумай про те, що станеться потім…”, «Здорові діти – здорова нація» та інші. Успішним є поєднання роботи щодо охорони життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу з проведенням занять цивільної оборони з відпрацюванням елементів евакуації. На кожному поверсі є план евакуації на випадок надзвичайної ситуації. Оформлені куточки з охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

Запорукою безпечного виконання працівником робіт є його навчання. Однак, протоколів про проходження навчання з охорони праці, пожежної безпеки, дорожнього руху, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, цивільної оборонив більшості закладів не було, що свідчить про формальний підхід керівників до організації даного питання.

З метою створення безпечних умов праці в дошкільному навчальному закладі щорічно повинні підводитися підсумки роботи з охорони праці (з питань ОП, ПТБ, ПТЕ та ППБ, ПС та гігієни праці) і висновки про проведену роботу оформляються наказом завідувача по ДНЗ. Та, на жаль, таких наказів керівники не видають, а оформлення наказів з охорони праці не завжди відповідають правилам ведення ділової документації.

Через недостатнє фінансування дошкільні заклади первинними засобами пожежогасіння забезпечені на 70%.

Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах району регламентується Законом України «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Статутами ДНЗ. Завідувачі та медичні працівники в своїй роботі з даного питання керуються відомчими документами, інструкціями, рекомендаціями МОН, МОЗ України.

Перевіркою встановлено, що режим харчування у кожній віковій групі ДНЗ дотримується. Роздача їжі проводиться згідно з вихідними нормами на кожну дитину. Для дітей організоване 3-х разове харчування, постійно дотримується питний режим.

Вартість харчування визначають селищна та сільські ради. Так вартість харчування встановлена для Нововоронцовських ДНЗ на 2013 рік в середньому становить 13,5 грн. на день (80% виконання норм), а в сільських – 7,80 грн. (65% виконання норм). Згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» батьківська плата за харчування не перевищує 50% у міській та 30% у сільській місцевості. За 2012 рік середня вартість харчування по району склала 7,80 грн.

Батьківська плата за харчування дітей у дитячих садках нараховується за фактичне перебування дитини у закладі, згідно з табелями відвідування дітей. Золотобалківський, Біляївський, Миролюбівський, Петропавлівський, Нововоскресенівський, Новоолександрівський ДНЗ обраховують щоденну плату, всі інші – середньомісячну. В Осокорівському ДНЗ батьківська плата нараховується у розмірі 2 грн. 40 коп. щоденно, не враховуючи фактичні витрати продуктів. Дітям з багатодітних сімей надається пільга по харчуванню у розмірі 50 %, а з малозабезпечених – 100%. Пільги надаються згідно поданих батьками заяв, документів на право отримання пільги та списків, затверджених рішеннями сільських та селищної рад.

Під час перевірки фактів значної заборгованості по батьківській платі не виявлено. Середня вартість утримання однієї дитини за 2012 рік становить 9412 грн., по місту – 9104,85 грн., по селу – 9649,25 грн. (з урахуванням загального та спеціального фонду).

Керівники ДНЗ проводять постійний контроль за рівнем цін на продукти харчування. Перевіркою не встановлено фактів перевищення рівня середньо обласних цін. Поставки продуктів харчування проводяться згідно з заключеними договорами та специфікаціями. Приватні підприємці та підприємства, які обслуговують дитячі заклади надають всі необхідні супровідні документи та сертифікати якості.

Облік продуктів харчування проводиться бухгалтерами дошкільних закладів, працівниками централізованої бухгалтерії та бухгалтерами сільських рад. Звіт про залишки, надходження та використання продуктів харчування складається в розрізі найменувань продуктів щомісячно. Працівниками бухгалтерій своєчасно проводяться інвентаризації продуктів харчування, основних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей, про що складаються інвентаризаційні описи. Проводяться звірки з матеріально-відповідальними особами.

Дошкільним закладам району батьками дітей, фізичними та юридичними особами надається благодійна допомога у грошовому та матеріальному вигляді. Так, протягом І кварталу 2013 року на рахунок Нововоронцовського ДНЗ № 1 надійшло 818 гривень, Нововоронцовського ДНЗ № 2 – 2333 грн. Благодійна допомога у вигляді подарунків та матеріалів оформляється актами оприбуткування та відображається у бухгалтерському обліку.

Харчування дітей у ДНЗ проводиться згідно з сезонним примірним двотижневим меню, яке складається медичним працівником закладу на основі натуральних норм харчування у дошкільних навчальних закладах для різних вікових груп, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 22 листопада №1591 та карток-розкладок на приготування блюд, виготовлених згідно рецептурних довідників, затверджених директором закладу та погоджених територіальним відділом держсанепідем служби. Однак на момент перевірки було виявлено, що у переважній більшості ДНЗ примірне меню було або відсутнє (Осокорівський ДНЗ), або не відповідало сезону (Петропавлівський НВК, Нововоронцовський ДНЗ №2, Миролюбівський НВК), а також не погоджені з держсанепідемслужбою. У багатьох закладах картки-розкладки виготовлені без посилання на рецептурний довідник та не погоджені держсанепідемслужбою. У Любимівському ДНЗ картки-розкладки виготовлені без технології приготування страв.

Але найбільше порушень допускається при складанні щоденного меню-вимоги. Не вказаний фактичний вихід страви (Любимівський, Нововоскресенський, Петропавлівський, Новоолександрівський, Гаврилівський, Нововоронцовський ДНЗ № 2). Майже у всіх закладах медичні працівники не дотримуються закладки продуктів згідно з картками-розкладками. А у Хрещенівському ДНЗ на момент перевірки щоденне меню взагалі на складалося. Траплялися випадки, що інформація для батьків про харчування дітей була неповною, або знаходилася у незручному місці, не затверджена керівником, або за попередній день.

На час перевірки у дошкільних закладах були наявні сертифікати якості, ветеринарні довідки, експертні висновки щодо якості продуктів харчування. Забезпечений належний стан ведення журналів бракеражу сирої та готової продукції, журналу обліку продуктів харчування відповідно до «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». Щоденно відбираються добові проби страв, які зберігаються у спеціальній тарі в холодильнику. У Миролюбівському НВК виявлено порушення зберігання сипучих продуктів. Порушення товарного сусідства продуктів харчування виявлено у Петропавлівськогму НВК, Нововоскресенському, Золотобалківському та Гаврилівському ДНЗ, Новоолександрівській ш/с.

У всіх ДНЗ є харчоблок та комора. Щороку влітку у них проводяться поточні ремонти за рахунок позабюджетних коштів. Санітарно-гігієнічний стан харчоблоків задовільний, окрім харчоблоків Хрещенівського та Гарилівського закладів, які потребують ремонту. Особливо хочеться відмітити харчоблоки Дудчанського ЗООШС, Нововоронцовських ДНЗ №1 та №2, Біляївського НВК.

Працівники харчоблоків знайомі з санітарними правилами, умовами, термінами зберігання і реалізації продуктів, технологією приготування їжі, мають необхідні медичні висновки, забезпечені спецодягом та предметами особистої гігієни. Про це свідчить відповідна документація (накази, медичні книжки, журнали огляду працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання, ознайомлення під особистий підпис з інструкціями).

На даний час у Хрещенівському ДНЗ відсутній медичний працівник.

У харчоблоках закладів холодна проточна вода від селищної та сільських водопровідних мереж. Гаряча проточна вода від електронагрівачів. За результатами перевірки виявлено, що не всі харчоблоки ДНЗ обладнані повністю технологічним обладнанням. Так, у Золотобалківському, Нововоскресенському Хрещенівському дошкільних закладах відсутні водоелектронагрівачі.

Грошові норми виконуються постійно в повному обсязі. Натуральні норми не виконуються через підвищення цін на продукти харчування. В середньому виконання натуральних норм по району у 2012 році становила 70,6 %.

На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на 1 дитину постійно в ДНЗ проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування, який фіксується у відповідному журналі. У всіх дошкільних закладах району, крім Нововоронцовського ДНЗ №1, даний журнал ведеться з порушеннями, не записується увесь перелік продуктів, неправильно обраховується виконання норм. Не відповідають нормам найбільш біологічно повноцінні продукти, які містять білок м’ясо (88,8%), сир твердий (74,3%), риба (73,6%), яйця(72,1%), молоко та кисломолочні продукти (65,8%), сметана (56,3%).

Дуже малий відсоток вживання меду (50%), фруктів сушених (50,2%) та сала (32,3%).

Згідно з циклограмою управлінської діяльності завідувача у дошкільних навчальних закладах видані накази про організацію харчування дітей, але в них не призначені відповідальні особи (окрім Дудчанського ЗООШС, Нововоскресенського ДНЗ, Новоолександріівської ш/с, Миролюбівського НВК). В Осокорівському, Любимівському, Нововоронцовському ДНЗ № 2 та Петропавлівськіому НВК відсутні накази про створення громадських комісій щодо перевірки організації харчування. Акти обстеження харчоблоку наявні у Дудчанському ЗООШС, Миролюбівському НВК, Біляївському НВК, Михайлівському ДНЗ, Новоолександрівській ш/с.

У всіх закладах спостерігається недостатній контроль за харчуванням дітей з боку завідувача.

Виходячи з вищезазначеного, пропонуємо (НАТИСНУТИ):
ПРЕЗЕНТАЦІЯ "СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНИКІВ"

Кiлькiсть переглядiв: 799